Marek Furtek

Partner

Jeden z najbardziej cenionych arbitrów w Polsce. Występował w licznych krajowych i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych, przed sądami arbitrażowymi stałymi i ad hoc.

Od 2009 r. prezes Sądu Arbitrażowego, a następnie przewodniczący Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Doradza bankom w sprawach korporacyjnych i procesowych.

  • współautor pierwszego polskiego kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych;
  • wielokrotnie członek rad nadzorczych spółek publicznych, w tym banków;
  • pełnił funkcję przewodniczącego walnych zgromadzeń licznych spółek publicznych;
  • jest prawnikiem rokrocznie rekomendowanym przez: Legal 500 EMEA, Chambers Global i Chambers Europe.