Andersen jest partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że Andersen jest partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie pt. „Ius publicum i ius privatum efektywne państwo i ochrona praw jednostki w XXI wieku” Podczas konferencji referat pt. “Sytuacja prawna jednostki w kontekście zmieniających się przepisów prawa podatkowego i ich wykłania, a odpowiedzialność karna skarbowa” wygłosi Marcin Matyka. Ponadto w trakcie konferencji Andersen zorganizuje serię interdyscyplinarnych warsztatów dla studentów i uczestników Konferencji.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wojciech Koczara, Konrad Kleszczewski, Kinga Kosowska, Joanna Marciniak, Bartłomiej Wietrzychowski, Katarzyna Dulnik, Karol Sitek i Domnika Misiuda za zaangażowanie w to wydarzenie.

Szczegóły: https://iuspublicum.vizja.pl/en/

Aktualności