Interpretacje indywidualne możliwe również w przypadku schematów podatkowych

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych od początku stanowią dla podatników źródło problemów i wątpliwości. Podatnicy często nie są świadomi obowiązków wynikających z przepisów MDR i nie przekazują informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS, bądź też z uwagi na obawę ich niedopełnienia, z tzw. ostrożności, raportują każde zdarzenie gospodarcze, które tylko może zahaczać o tematykę schematów podatkowych.

Objaśnienia MDR…

Powyższych problemów nie rozwiązały wydane przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej Objaśnienia podatkowe z 31 stycznia 2019 r. dotyczące informacji o schematach podatkowych (MDR) (dalej: Objaśnienia).

Nie dość, że obszerne (102 str.) Objaśnienia nie wyjaśniają podatnikom podstawowych kwestii, to są jeszcze niejednokrotnie sprzeczne z samymi przepisami.

W tej sytuacji podatnicy z wątpliwościami dotyczącymi przepisów o MDR mieli teoretycznie dwa rozwiązania:

  1. składać na wszelki wypadek MDR-1 do Szefa KAS niezależnie o tego, czy dane uzgodnienie rzeczywiście stanowi schemat podatkowy, lub
  2. nie składać takiej informacji w nadziei, że nie będzie to przedmiotem weryfikacji w przyszłości.

Wyrok z 8 kwietnia 2020 r. sygn. I SA/Go 61/20

Blisko półtora roku od wprowadzenia przepisów o MDR, sądy administracyjne otwierają furtkę z trzecim rozwiązaniem: wystąpienie z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Dotychczas ta możliwość była konsekwentnie negowana przez Krajową Informację Skarbową, która w swoich postanowieniach odmawiała wszczęcia postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego uzasadniając, że przepisy dotyczące informacji o schematach podatkowych (rozdział 11a Działu III Ordynacji Podatkowej) mają charakter procesowy, a nie materialny i jako takie, nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Co gorsza, stanowisko to było także podtrzymywane w dotychczas wydanych przez sądy administracyjne orzeczeniach (m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2019 r. sygn. I SA/Po 825/19).

Odmienne (i korzystne) dla podatników stanowisko w sprawie wydania interpretacji w zakresie przepisów dotyczących schematów podatkowych zostało wyrażone przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 8 kwietnia 2020 r. sygn. I SA/Go 61/20, w którym sąd wskazał m.in., że wyrażony przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pogląd jest błędny, a normy wynikające z przepisów określających obowiązki dotyczące raportowania o schematach podatkowych mają charakter materialnoprawny.

Tym samym, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  będzie, co do zasady, zobowiązany udzielić interpretacji w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o schematach podatkowych, jako obowiązków nałożonych mocą ustawy podatkowej na podatnika, których ziszczenie nie zależy od wcześniejszego żądania czy innego uprawnienia organu.

Komentarz

Przytoczony powyżej wyrok należy uznać za korzystny dla podatników, którzy dotychczas musieli samodzielnie interpretować niejednoznaczne przepisy o schematach podatkowych. Uzyskanie takiej interpretacji umożliwi podatnikom zabezpieczenie swoich działań w zakresie, w jakim te działania nie są objęte ochroną wynikającą z Objaśnień Ministerstwa Finansów. Można również oczekiwać, że wydane interpretacje będą zawierały wskazówki, co do tego jak wypełniać poszczególne obowiązki wynikające z przepisów o MDR.

Stanowisko dotyczące obowiązku wydania interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów o schematach podatkowych zostało również wyrażone wcześniej w wyrokach WSA w Warszawie sygn. III SA/Wa 2423/19 i sygn. III SA/Wa 2395/19.

Powyżej wskazane wyroki sądów administracyjnych są dopiero początkiem drogi do możliwości uzyskania przez podatników interpretacji indywidualnych w zakresie dopełniania obowiązków wynikających z przepisów o MDR. Argumenty, jakie zostały przytoczone przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim pozwalają przypuszczać, że zostaną one podzielone również przez pozostałe sądy administracyjne, w tym również przez Naczelny Sąd Administracyjny, co w efekcie pozwoli na wykrystalizowanie się jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności