KSeF – najczęściej zadawane pytania | Część IV: Kogo obejmie KSEF, a kogo nie?

KSeF obejmuje różne grupy podmiotów: dla niektórych przewidziano późniejszy termin obowiązywania, a w przypadku określonych procedur zrezygnowano z obowiązku ewidencjonowania dokumentów w KSeF. Ta różnorodność rozwiązań może być dla większości podatników myląca.

1. Czy faktury od podmiotów zwolnionych podmiotowo z VAT powinny być wprowadzane do  KSeF?

Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na charakter wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać faktury za pośrednictwem KSeF od 1 stycznia 2025 r.

2. Czy będzie dowolność co do wystawiania faktur na KSeF dla osób fizycznych?

Zgodnie z art. 106ga ustawy o VAT (w wersji obowiązującej od 1 lipca 2024 r.) obowiązek wystawiania faktur w przy użyciu KSeF nie dotyczy na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Przy czym, zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Ministerstwo Finansów: “KSeF przewiduje możliwość wystawiania faktur dla podatników (B2B) jak również na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C) oraz umożliwia dostęp do tych faktur, m.in. poprzez tzw. dostęp anonimowy”.

3. Czy w procedurze OSS należy przesyłać faktury do  KSeF?

Obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF nie dotyczy wystawiania faktur przez podatników korzystających z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7 (OSS), 7a i 9 (IOSS), dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach.

Tym samym, faktury wystawiane w procedurze OSS nie będą musiały być przesyłane do KSeF.

4. Czy dla kontrahenta będącego rolnikiem ryczałtowym faktura przechodzi przez KSeF?

Tak. Od 1 lipca 2024 r. dopuszczalne będzie wystawiania faktur VAT RR, potwierdzających nabycie produktów rolnych oraz usług rolniczych od rolników ryczałtowych oraz faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu KSeF. Możliwość taka pojawi się po wyrażeniu uprzednio zgody dostawy, że faktura VAT RR i faktura VAT RR KOREKTA będą wystawione przy użyciu KSeF.

5. Jak się ma kompensata wzajemnych należności i zobowiązań do  KSeF?

Kompensata nie będzie związana z faktyczną zapłatą więc nie będzie nam potrzebny numer KSeF. Obowiązek podania numeru KSeF będzie istniał jedynie w przypadku, gdy płatność będzie dokonywana za pośrednictwem usługi polecenia zapłaty lub polecenia przelewu.

AUTORZY WPISU

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Adam Książek Manager | Legal advisor, Katowice

E: adam.ksiazek@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 78

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności