Bezpieczeństwo rozliczeń podatku u źródła – opinia o stosowaniu preferencji

Zmiany do przepisów podatkowych określonych jako „Nowy Ład” zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2105).

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwe do podjęcia działania, które przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa podatkowego związanego z rozliczeniami z tytułu podatku u źródła oraz zwiększeniem efektywności przepływów pieniężnych w grupach kapitałowych.

Od nowego roku już definitywnie wchodzi w życie mechanizm obowiązkowego poboru podatku u źródła dla płatności o dużej wartości, tj. powyżej 2 milionów zł w ciągu roku podatkowego do jednego podmiotu (tzw. mechanizm pay & refund).

Zakres tego mechanizmu został jednak ograniczony do:

  • określonych rodzajów płatności o tzw. pasywnym charakterze, takich jak: dywidendy, odsetki czy należności licencyjne,
  • dokonywanych do zagranicznych podmiotów powiązanych.

Jednym ze sposobów umożliwiających niepobranie podatku u źródła od wskazanych wyżej płatności jest posiadanie opinii o stosowaniu preferencji.  Opinia możliwa jest do uzyskania już na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów (opinia o stosowaniu zwolnienia), jednakże od nowego roku jej zakres zostanie rozszerzony.

Tak jak obecnie, opinia może potwierdzić, że polski płatnik wypłacając należności do podmiotów zagranicznych może zastosować zwolnienia z poboru podatku u źródła zawarte w ustawie o CIT, które opierają się na unijnych dyrektywach. Dodatkowo, od przyszłego roku opinia może potwierdzać, że polski płatnik może zastosować preferencyjną stawkę podatku lub zwolnienie przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozszerzenie zakresu opinii może mieć istotne znaczenie w przypadku płatności dokonywanych np. do Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii.

Wniosek o opinię o stosowaniu zwolnienia może być złożony zarówno przez podatnika, jak i płatnika (pod pewnymi warunkami). Opinia jest ważna 3 lata, a opłata od wniosku o wydanie opinii wynosi 2 tys. zł.

Mając na uwadze ryzyka podatkowe związane z obszarem podatku u źródła, takie jak: odpowiedzialność płatnika, odpowiedzialność karno-skarbowa, dodatkowe zobowiązanie, warto w naszej ocenie rozważyć wystąpienie o opinię o zastosowaniu zwolnienia jeszcze w tym roku lub opinię o stosowaniu preferencji w roku następnym. Jeśli polskie podmioty planują wypłatę dużych kwot, np. dywidendy, na początku przyszłego roku, rekomendujemy, aby analiza tego obszaru była podjęta jak najszybciej. Brak posiadania opinii przy płatnościach tego rodzaju będzie zasadniczo skutkował koniecznością poboru podatku, a następnie koniecznością wystąpienia o jego zwrot (zakładając, że zostały spełnione przesłanki do zwrotu), co wiązać się może z długotrwałym oczekiwaniem na decyzję organu podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu, gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat opinii o stosowaniu preferencji oraz wsparciem w jej uzyskaniu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności