Koniec stanu epidemii w Polsce – informacja dla pracodawców i pracowników

Od dziś, 16 maja 2022 r. zniesiony został stan epidemii w Polsce i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Czy w praktyce „zamiana” jednego stanu na drugi niesie duże zmiany dla pracowników i pracodawców?

Czym jest stan zagrożenia epidemicznego?

W dalszym ciągu wprowadzane mogą być ograniczenia, m.in: czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, czy też obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych. Jednak większość przepisów ograniczających prawa obywateli, wprowadzonych tzw. spec ustawą covidową, odnosi się zarówno do stanu epidemii, jak i do stanu zagrożenia epidemicznego i przestaną obowiązywać dopiero w momencie ustania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemiologicznego lub przykładowo 3 czy 6 miesięcy po ich zniesieniu.

Praca zdalna wciąż możliwa ale czekamy na nowe przepisy

W dalszym ciągu pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Ważne aby skierowanie na pracę zdalną miało charakter czasowy oraz dotyczyło pracy określonej w umowie o pracę. Możliwość ta przysługuje pracodawcy w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu.  Oczekiwane przez pracodawców i pracowników, projektowane regulacje na temat pracy zdalnej (zmiany do kodeksu pracy) na razie nie zostały uchwalone.

Szkolenia BHP  wstępne nadal można przeprowadzać zdalnie, okresowe są zawieszone

Wstępne szkolenia BHP pracodawcy wciąż mogą przeprowadzać elektronicznie, z wyjątkiem określonych w przepisach stanowisk; instruktaż stanowiskowy jest jednak niezbędny w przypadku stanowisk robotniczych, prac niebezpiecznych, uczniów lub studentów odbywających praktyki, a także osób zmieniających stanowisko pracy. Z kolei szkolenia okresowe BHP pozostają zawieszone – w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub w okresie 30 dni od jego odwołania– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Badania okresowe

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zaległy urlop wypoczynkowy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca nadal może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

KONTAKT

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Maciej Pietrzycki Manager | Radca Prawny, Katowice

E: maciej.pietrzycki@pl.Andersen.com
T: +48 509 995 269

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności