Nowe obowiązki akcyzowe – Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA)

W 2024 r. czekają nas dwie duże rewolucje w zakresie elektronizacji obowiązków podatkowych:

 1. Krajowy System e-Faktur KSeF (wejście w życie od 1 lipca 2024 r.)
 2. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych CEWA (planowane wejście w życie 1 lutego 2024 r.).

Każdy z planowanych obowiązków będzie niewątpliwie wyzwaniem organizacyjnym i zarządczym. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych informacji w zakresie CEWA. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne – zapraszamy do kontaktu w razie wątpliwości.

1. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – kolejny etap elektronizacji obowiązków podatkowych

Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA) będzie systemem, stanowiącym centralny zbiór danych z ewidencji akcyzowych wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich prowadzenia. System ma zastąpić dotychczas prowadzoną dokumentację akcyzową (w szczególności ewidencje), niezależnie od tego czy jest ona prowadzona obecnie w formie papierowej czy elektronicznej.

2. Co na ten moment wiadomo – (kwestie regulacyjne)?

 • Obecnie podatnicy nadal posiadają prawo prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie papierowej lub elektronicznej (pomimo tego, że obligatoryjna elektronizacja ewidencji jest od jakiegoś czasu odraczana przez MF).
 • Na ten moment uchwalone są przepisy (ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw), które przewidują, że od 1 lutego 2024 r. ewidencje akcyzowe będą prowadzone obligatoryjnie w formie elektronicznej.
 • Jednocześnie MF opublikowało projekt ustawy z 31 stycznia 2023 r., w ramach której ewidencje akcyzowe od 1 lutego 2024 r. będą prowadzone w ramach systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.
 • W ramach CEWA prowadzone będą ewidencje składu podatkowego, podmiotów pośredniczących, podmiotów zużywających (w tym finalnych nabywców gazowych i węglowych), podatników zużywających wyprodukowaną energię elektryczną, pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych, zarejestrowanego wysyłającego, zarejestrowanego odbiorcy, podatników nabywających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, podmiotów dokonujących produkcji, obrotu i zużycia alkoholu etylowego oraz podmiotów zobowiązanych do oklejania wyrobów znakami akcyzy.
 • Zlikwidowana zostanie możliwość zastąpienia niektórych ewidencji akcyzowych dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości (obecny art. 138p ust. 2 ustawy akcyzowej).
 • MF wyda rozporządzenie, które określi szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach i dokumentacjach raportowanych do CEWA – na ten moment nie opublikowano jeszcze projektu.

3. Co na ten moment wiadomo – (kwestie techniczne)?

 • CEWA będzie działała w ramach PUESC (z uwzględnieniem nadawania odpowiednich uprawnień dla osób dokonujących wpisów do CEWA).
 • Wpisów do CEWA będzie można dokonywać na dwa sposoby: uzupełnianie danych w ramach aplikacji udostępnionej w PUESC lub przesyłanie odrębnych plików w formacie .xml.
 • Projekt schemy został udostępniony w PUESC.
 • Środowisko testowe CEWA ma zostać udostępnione do końca pierwszej połowy 2023 r.

4. Co wynika z ustnych zapowiedzi MF?

 • CEWA będzie gotowa 1 lutego 2024 r. i co do zasady podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą tego systemu.
 • Wprowadzony zostanie 18-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie działalności podmiotu do CEWA, ale wyłącznie dla tych podatników, którzy prowadzą ewidencje w formie elektronicznej.
 • Jeśli podmiot będzie prowadził ewidencje w formie papierowej – od 1 lutego 2024 r. będzie musiał wprowadzać odpowiednie dane do CEWA.
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji będą miały 5 dni na wprowadzenie do CEWA danych podlegających ewidencjonowaniu (licząc od dnia wystąpienia odpowiednich okoliczności).

5. Jak przygotować się do nadchodzących zmian – w jaki sposób możemy Państwu pomóc?

 • Wykonanie przeglądu obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji akcyzowych (czy na podmiocie ciążą takie obowiązki i czy są one wykonywane w odpowiedni sposób) oraz poprawności danych wprowadzanych do ewidencji (czy podmiot raportuje obecnie dane zgodne z aktualnym brzmieniem rozporządzenia o ewidencjach).
 • Przygotowanie podsumowania dotyczącego obecnej sytuacji podatnika w PUESC (osoby powiązane, uprawnienia, etc.) oraz przygotowanie procedur w zakresie dokonywania wpisów w CEWA (osoby odpowiedzialne, sposób dokonywania wpisów, wybór i wprowadzenie odpowiedniego oprogramowania).
 • Wprowadzenie ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej (jak najszybciej, w celu skorzystania z 18-miesięcznego okresu przejściowego przy wprowadzaniu CEWA). Andersen współpracuje z podmiotami oferującymi gotowe rozwiązania IT w zakresie oprogramowania do prowadzenia ewidencji akcyzowych.
 • Newsletter z najnowszymi informacjami w zakresie etapów wprowadzenia CEWA.
 • Przygotowanie, wdrożenie i wsparcie przy wprowadzaniu w przedsiębiorstwie rozwiązań regulacyjnych oraz IT, niezbędnych do raportowania danych do CEWA. W zakresie rozwiązań IT Andersen współpracuje z partnerem zewnętrznym.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Szymon Chyra Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 182

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności