Nowy pakiet uproszczeń SLIM VAT 2 ogłoszony przez MF

Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje w sprawie tzw. pakietu SLIM VAT 2. Co tym razem czeka przedsiębiorców? Kolejna odsłona SLIM VAT, czyli SLIM VAT 2 składa się z 5 obszarów, które mają oszczędzić podatnikom czas i pieniądze.

Proponowane zmiany dotyczą:

 1. fakturowania,
 2. odliczania VAT,
 3. podatku VAT w obrocie międzynarodowym,
 4. podatku w obrocie nieruchomościami,
 5. poprawy płynności w MPP i ulgi na złe długi.

Fakturowanie

 • likwidacja instytucji wystawiania duplikatu faktury – w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie sprzedawca przekaże nabywcy kolejny egzemplarz faktury,
 • wydłużenie czasu na wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego z 30 do 60 dni,
 • uproszczenie w wystawianiu faktur zbiorczych – proponuje się nowe rozwiązanie, tj. korektę zbiorczą konkretnych pozycji z faktury, a także całych faktur,
 • zniesienie limitu kilometrowego do uznania biletu jako faktury.

Odliczanie VAT

 • uproszczenie dotyczące wykonywania prawa do odliczenia VAT. Proponowana zmiana przewiduje, że w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej 1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo 2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało to prawo.
 • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 do urzędu skarbowego w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Obecnie termin ten wynosi 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Zmiana dotyczy możliwości złożenia informacji VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres.

Uproszczenia w obrocie międzynarodowym

 • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT – korekta powinna być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty.
 • uproszczenie zasad związanych z odliczaniem podatku naliczonego z tytułu importu usług. Proponuje się powrót do zasad obowiązujących przed 01.01.2017 r. i rezygnację z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny.
 • umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

Ułatwienia w obrocie nieruchomościami

 • w przypadku gdy w związku z dostawą budynków, budowli lub ich części dochodzi do zawarcia aktu notarialnego na podstawie odrębnych przepisów, strony będą mogły złożyć w tym akcie notarialnym oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy ww. obiektów.

Poprawa płynności w MPP i ulga złe długi

 • zmiany w zasadach mechanizmu podzielonej płatności, dotyczącym m.in. wpłat do KRUS z rachunku VAT, a także możliwości przelewu środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi przez różne banki,
 • przedłużenie terminu skorzystania z ulgi na złe długi z dwóch na trzy lata.

Od 18 lutego do 1 marca 2021 r. trwają prekonsultacje w sprawie pakietu SLIM VAT 2 – wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i opinie na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Zgodnie z zapowiedziami MF, że większość nowych uproszczeń mogłaby wejść w życie od 1 października 2021 r., a niektóre od 1 stycznia 2022 r.

Gdyby byli Państwo zainteresowani otrzymaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności