Pojawił się projekt rozporządzenia wydłużającego terminy na złożenie zeznań CIT

Projektowane przepisy przewidują wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminu na złożenie zeznań rocznych na podatek dochodowy od osób prawnych oraz zapłatę podatku za 2022 rok. Z wydłużonego terminu będą mogli skorzystać podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Ponadto, projekt rozporządzenia zakłada wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminu na:

  • złożenie deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, które mają obowiązek składać podatnicy korzystający z tzw. estońskiego CIT – dla podatników opodatkowanych estońskim CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia przez podatników którzy właśnie zdecydowali się na wejście w estoński CIT – dotyczy podatników, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2023 r.,
  • złożenie informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Projektowane przepisy nie przewidują wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 r. wynikających z ustawy o rachunkowości.

Prace nad projektem wciąż trwają.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Mateusz Jabkiewicz Experienced Consultant, Warszawa

E: mateusz.jabkiewicz@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności