Projekt nowelizacji przepisów tarczy antykryzysowej

Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawił się projekt mający po raz kolejny znowelizować ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  czyli główną ustawę wchodzącą w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Nowy projekt, wnioskując z jego treści jest raczej doprecyzowaniem i uzupełnieniem poprzednich regulacji, niż odrębnym pakietem nowych rozwiązań. Warto mieć na uwadze kilka najważniejszych punktów owego projektu, które prezentujemy poniżej:

I. Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia. Zwolnienie, obejmowało będzie do 9 ubezpieczonych.

II. Wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.

III. VAT 0% dla dostaw sprzętu komputerowego i innych urządzeń multimedialnych oraz oprogramowania do prowadzenia zajęć zdalnych, celem ich udostępnienia nauczycielom i uczniom.

IV. PIT – możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego, także po 31 kwietnia, najpóźniej do 1 czerwca 2020 r. lub w korekcie zeznania podatkowego do 30 czerwca 2020 r.

V. CIT – złagodzenie wymogów uznania PGK za podatnika w przypadku poniesienia negatywnych skutków w związku z epidemią.

Jeżeli podatnik poniesie negatywne konsekwencje w związku z epidemią, warunek niezalegania we wpłatach z tytułu podatków oraz warunek właściwego stosunku przychodów do dochodów zostaną uznane za spełnione z mocy prawa.

VI. Zwolnienie od PCC umów sprzedaży i zamiany kryptowalut.

VII. Wydłużenie terminów dot. cen transferowych w zakresie dokumentacji lokalnej i grupowej.

  • Do dnia 30 września 2020 r. termin na sporządzenie dokumentacji lokalnej oraz terminu złożenia oświadczenia o rynkowości rozliczeń.
  • Do dnia 31 grudnia 2020 r. termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych.

Dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

VIII. Zawieszenie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

IX. Szerokie wykorzystanie tzw. „przesyłek hybrydowych” w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz w odniesieniu do wykonywania umów cywilnoprawnych.

Usługa taka miałaby polegać na przekształceniu przez Pocztę Polską fizycznej postaci pisma w postać elektroniczną, a następnie przesłaniu jej do adresata.

Omawiany projekt zgodnie z zapowiedziami rządu miałby trafić w tym tygodniu do Sejmu, w międzyczasie można się także spodziewać większych lub mniejszych jego zmian.

Będziemy Państwa informować w razie gdyby pojawiły się nowe, istotne informacje. Pozostajemy dla Państwa w stałej dyspozycji i chętnie odpowiemy na pytania w sprawie przepisów antykryzysowych.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności