Publikacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego neutralności rozliczeń WNT

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „Trybunał”) z 18 marca 2021 r. uznającego za niezgodne z Dyrektywą VAT polskie przepisy uzależniające neutralność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od terminowego rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT.

Zgodnie z zakwestionowanymi przez Trybunał przepisami podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musieli zadeklarować podatek należny we właściwej deklaracji w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Opóźnienie w realizacji tego obowiązku skutkowało utratą neutralności transakcji – podatek należny musiał być w dalszym ciągu wykazany w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednak podatek naliczony mógł być rozliczony jedynie w bieżącej deklaracji, czego efektem w wielu przypadkach była konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Wyrok Trybunału umożliwia uznanie zapłaconych odsetek za zwłokę za nadpłatę podatku i pozwala na odzyskanie tych środków wraz z odsetkami.

Wspomniany wyrok, choć zapadł w sprawie dotyczącej wyłącznie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może naszym zdaniem odnosić się również do analogicznych regulacji importu usług, transakcji rozliczanych przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz nietransakcyjnego przemieszczenia towarów.

Publikacja sentencji wyroku Trybunału ma istotne znaczenie z proceduralnego punktu widzenia. W przypadku wniosków o stwierdzenie nadpłaty złożonych przed tym wydarzeniem, organy podatkowe powinny zwrócić nadpłatę w ciągu 30 dni od publikacji wyroku. W takim przypadku odsetki od nadpłaty przysługują od dnia jej powstania do dnia jej zwrotu. W takim samym wymiarze odsetki należą się podatnikom, które wniosek o stwierdzenie nadpłaty wniosą w ciągu 30 dni od publikacji sentencji wyroku.

Opublikowanie sentencji wyroku pozwala również na wznowienie postępowań podatkowych w sprawach, w których zapadła już ostateczna decyzja. Aby do tego doprowadzić podatnik musi złożyć wniosek o wznowienie postępowania w ciągu miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału.

Publikacja wyroku może też pozwolić podatnikom na uproszczenie bieżących rozliczeń.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bliższymi informacjami na temat tego, w jaki sposób publikacja wyroku Trybunału może mieć wpływ na Państwa działalność, to zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności