Rozporządzenie JPK_VAT opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ostatniego dnia czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające tzw. rozporządzenie w zakresie JPK_VAT z deklaracją, które szerzej opisywaliśmy w alertach z 25 marca i 28 maja b.r.

Rozporządzenie wchodzi w życie już 1 lipca 2021 r., ale jego regulacje będą stosowane, z niewielkimi wyjątkami, począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r., czyli w JPK_VAT składanym do 25-go sierpnia b.r.

Przypomnijmy, że najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowe rozporządzenie polegają na:

 • rezygnacji z oznaczenia „MPP”,
 • wprowadzeniu możliwości zbiorczego ujmowania tzw. faktur uproszczonych,
 • rezygnacji ze stosowania GTU przy dokumentach oznaczonych symbolami „RO” oraz „WEW”, a do dokumentów oznaczonych „RO” także z symboli procedur,
 • doprecyzowaniu regulacji w zakresie stosowania oznaczeń GTU do określonych grup towarów i usług,
 • wyłączeniu stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 • wprowadzeniu, od rozliczeń za styczeń 2022 r., obowiązku wykazywania terminu płatności lub daty otrzymania zapłaty w przypadku korekt podatku należnego dokonywanych w ramach korzystania z tzw. ulgi na złe długi,
 • dostosowaniu oznaczeń stosowanych w JPK_VAT do uchwalonego pakietu e-commerce:
  • od rozliczeń za styczeń 2022 r. oznaczenia „SW” i „EE” zostaną zastąpione jednym oznaczeniem „WSTO_EE” – do tego czasu zarówno wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość, jak i świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych powinno być oznaczane symbolem „EE”,
  • wprowadzenia, również od rozliczeń za styczeń 2022 r., oznaczenia „IED” dla internetowych platform sprzedażowych, odpowiedzialnych za pobór VAT od przesyłek o niskiej wartości, pochodzących spoza Unii, które to platformy nie zarejestrują się do procedur IOSS, ani OSS w Polsce, ani żadnym innym państwie członkowskim UE.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Natalia Pielka Starszy konsultant, Warszawa

E: natalia.pielka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności