Zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkowy KSeF

Komisja Europejska wydała 30 marca 2022 roku zgodę na wdrożenie przez Polskę obowiązkowego systemu e-fakturowania, znanego obecnie pod nazwą KSeF (Krajowy System e-faktur). Wstępna decyzja derogacyjna Komisji musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej, co nastąpi najpewniej za kilka tygodni, niemniej jednak, warto już dziś mieć na uwadze zmiany, jakie czekają większość polskich podatników VAT.

KSeF obecnie

Od 1 stycznia 2022 roku istnieją w Polsce trzy rodzaje faktur: papierowe, elektronicznie i tzw. faktury ustrukturyzowane. Podatnicy mają więc możliwość wyboru, czy pozostać przy dotychczasowych sposobach wystawiania faktur, czy też rozpocząć korzystanie z faktur ustrukturyzowanych. Faktury te przyjmują format xml, zgodny ze strukturą logiczną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów i mogą być wystawiane zarówno przy użyciu bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów, jak i w programach komercyjnych. Wystawione faktury ustrukturyzowane powinny zostać przesłane za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF – KSeF, gdzie po zaakceptowaniu są dostępne do pobrania lub do podglądu przez kontrahenta.

KSeF w przyszłości

Dzięki decyzji Komisji, opisany powyżej proces, stanie się w 2023 roku obligatoryjny dla podatników VAT mających siedzibę na terytorium Polski. Z treści postanowień zawartych w decyzji wynika, że nastąpi to nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 roku. Podatnicy mają więc około roku na przygotowanie się do nowych obowiązków.

Zgodnie z treścią decyzji derogacyjnej, obligatoryjny KSeF obejmie wyłącznie tych podatników polskiego VAT, którzy mają siedzibę na terytorium kraju i którzy prowadzą działalność wymagającą wystawiania faktur. Zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych nie będą więc ani podatnicy z siedzibą w innych państwach, ani tacy, którzy mimo dokonywanych transakcji transgranicznych nie są zobowiązani do rejestracji dla celów VAT w Polsce.

Co ciekawe, z decyzji wynika także, że podatnicy objęci obowiązkowym KSeF będą zobowiązani do przekazywania do KSeF określonych informacji o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i imporcie usług, które co do zasady nie są dokumentowane fakturami wystawianymi zgodnie z przepisami polskiej ustawy o VAT.

Podatnicy będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane przy pomocy programów udostępnionych przez MF, typu „e-mikrofirma” (te najpewniej będą jednak przydatne głównie dla małych podatników, wystawiających niewielką liczbę faktur) lub własnych systemów finansowo-księgowych. Dokumenty wystawione za pośrednictwem wewnętrznego oprogramowania będą przesyłane do KSeF poprzez interfejs, po uwierzytelnieniu za pomocą jednego z publicznie dostępnych środków. Przewiduje się także, że w razie awarii KSeF, na stronie internetowej pojawi się stosowny komunikat, a przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury przy pomocy własnych systemów.

Opisane powyżej charakterystyki obligatoryjnego KSeF to dopiero założenia, a szczegółowe rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo poznamy zapewne dopiero po akceptacji decyzji derogacyjnej przez Radę UE. Będziemy Państwa informować o dalszym losie tego projektu. W najbliższym czasie zorganizujemy webinarium, podczas którego przedstawimy w szczegółach funkcjonowanie KSEF oraz zaprezentujemy narzędzie informatyczne pozwalające na generowanie i wysyłkę faktur ustrukturyzowanych. Będziemy informować o szczegółach tego wydarzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Natalia Pielka Starszy konsultant, Warszawa

E: natalia.pielka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności