Nowe Prawo Zamówień Publicznych – cykl spotkań przy kawie, 12 lutego 2020 r., Katowice

nowe prawo zamówień publicznych

Wspólnie z Katowicką Lożą Business Centre Club zapraszamy na cykl spotkań poświęconych omówieniu nowego Prawa Zamówień Publicznych. Chociaż przepisy nowej ustawy wejdą w życie dopiero za rok, zachęcamy Państwa do przygotowania się na zmiany.

  • 12 lutego 2020 r.Nowe zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych
  • 11 marca 2020 r.System kwalifikowania wykonawców
  • 2 kwietnia 2020 r.Nowe warunki umów o zamówienie publiczne oraz nowe zasady rozliczenia z wykonawcami

Podczas pierwszego spotkania 12 lutego Tomasz Srokosz i Patrycja Fingas przedstawią:

  • nowe zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych – zwiększenie udziału sektora prywatnego w prawidłowym przygotowaniu zamówienia,
  • nowy podział zamówień publicznych, uproszczoną procedurę dla zamówień poniżej progów ustawowych,
  • system kwalifikowania wykonawców.

Zapraszamy właścicieli firm, prezesów i dyrektorów, a także pracowników działów zamówień publicznych oraz działów prawnych przedsiębiorstw. Spotkania odbędą się w siedzibie Andersen w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150 o godz. 10:00 do 11:30.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do 10 lutego 2020 r. na adres: magdalena.okaj@pl.Andersen.com z dopiskiem „Seminarium Pzp”. Udział w seminarium jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Kontakt i więcej informacji:

Aktualności