#PartnerstwoWPraktyce – debata online

Zapraszamy do odsłuchania debaty online #PartnerstwoWPraktyce która odbyła się 19 maja 2020 r. w ramach projektu Akademia PPP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się praktycy i eksperci PPP: Tomasz Srokosz – radca prawny, partner w Andersen Tax & Legal, Poland, Bartosz Korbus – prezes Instytutu PPP oraz Maciej Tertelis – dyrektor pionu budownictwa Arcadis.

Tematem rozmów była przyszłość projektów PPP, zwłaszcza kwestie finansowania inwestycji i współpracy samorządów z podmiotami prywatnymi. Zaproszeni goście dyskutowali także na tematy zyskowności projektów oraz możliwości wdrożenia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze publicznym, zwłaszcza w służbie zdrowia.

LINK DO DEBATYlink

Aktualności