Poradnik: Quick Fixes – nowe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące obowiązków dokumentacyjnych przy zastosowaniu 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), zachęcamy do lektury najnowszego poradnika: Quick Fixes – nowe zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przygotowanego przez ekspertów Andersen Tax & Legal, Poland: Elżbietę Lis i Adama Książka.

POBIERZ: Poradnik Quick Fixes

W poradniku przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie dokumentowania WDT po 1 stycznia 2020 r.:

 1. Czego dotyczy i czemu ma służyć unijne Rozporządzenie?
 2. Czy aby zastosować stawkę 0% należy stosować przepisy rozporządzenia, czy wystarczy zebranie dowodów wynikających z polskiej ustawy o VAT?
 3. Co stanowi zgodnie z Rozporządzeniem dowód dokonania wysyłki lub transportu towarów?
 4. Jakie dokumenty muszę posiadać by zastosować 0% stawkę VAT przy WDT, w przypadku, gdy jako sprzedawca organizuję transport towarów w ramach WDT ?
 5. Jakie dokumenty należy posiadać by zastosować 0% stawkę VAT przy WDT, w przypadku, gdy jestem sprzedawcą, a transport towarów jest dokonywany przez nabywcę lub osobę trzecią działającą na jego rzecz?
 6. Co oznacza, że „muszą być wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy oraz od nabywcy” ?
 7. Jakie dokumenty powinien posiadać dokonujący dostawy, aby zastosować stawkę 0% VAT przy transporcie własnym klienta?
 8. Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie nabywcy, aby mogło potwierdzać WDT?
 9. Co w przypadku gdy oświadczenie nabywcy organizującego transport będzie wystawione po 10. m-ca? Czy przez niedotrzymanie terminu do 10-tego następnego m-ca tracę możliwość zastosowania stawki 0%?
 10. Czy sam list przewozowy CMR wystarczy do zastosowania stawki 0%?
 11. Czy zamiast dokumentu CMR można będzie przedstawić innego rodzaju dokumenty transportowe?
 12. Czy można zastosować stawkę 0%, jeśli kupujący sam odebrał towar i dostarczył oświadczenie, że towar został wywieziony poza granice Polski?
 13. Czy kopia/skan CMR może stanowić dowód umożliwiający zastosowanie stawki 0%?
 14. Co w przypadku, gdy w poz. 24 (pole, w którym podpisuje się odbiorca) dokumentu CMR brak jest podpisu (lub jest, ale nieczytelny) i pieczątki nabywcy?
 15. Kto w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2020r. wystawia oświadczenie wymagane do zastosowania stawki 0% przy WDT w transakcjach trójstronnych lub łańcuchowych?
 16. Co należy rozumieć przez „Poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów”?

 POBIERZ: Poradnik Quick Fixes

Mamy nadzieję, że nasz poradnik będzie przydatny w Państwa działalności gospodarczej i pomoże przy rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Andersen oferuje pomoc w zakresie:

 • bieżącego wsparcia przy rozliczaniu VAT od transakcji międzynarodowych, w tym importu i eksportu,
 • optymalizacji rozliczeń podatku VAT,
 • oceny planowanych transakcji krajowych i międzynarodowych pod kątem ich skutków oraz ryzyk podatkowych oraz możliwych optymalizacji podatkowych,
 • opracowania struktur lub kształtu transakcji krajowych i międzynarodowych w sposób minimalizujący ryzyka podatkowe,
 • przeprowadzenia przeglądu podatkowego nastawionego na identyfikację ryzyk podatkowych oraz usprawnienie procedur dokonywania rozliczeń,
 • przygotowania rejestracji podmiotów zagranicznych na potrzeby polskiego podatku VAT.

Aktualności