Usługi niematerialne nabywane przez przedsiębiorców strefowych – korzystne rozstrzygnięcie WSA w Krakowie w sprawie limitu kosztów z art. 15e CIT

Michał Wilk, działając dla Klienta kancelarii Andersen w Katowicach uzyskał korzystne rozstrzygnięcie WSA w Krakowie (sygn. I SA/Kr 577/19) odnośnie do sposobu wyliczenia przez podmioty działające w specjalnych strefach ekonomicznych limitu kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotu powiązanego.

Krakowski sąd przychylił się do argumentacji podatnika, że wyliczając limit koszów oraz porównując wartość nabywanych usług z kwotą 3 mln zł wolną od limitowania, należy brać pod uwagę wyłącznie koszty alokowane do przychodów z działalności niepodlegającej zwolnieniu z opodatkowania w strefie (czyli do tzw. działalności opodatkowanej).

Jest to jedno z pierwszych orzeczeń w zakresie tego zagadnienia. Sprawa jest kluczowa dla wielu firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych, które zmagają się z koniecznością limitowania kosztów usług nabywanych z grupy.

Aktualności