Zapraszamy na seminarium: Nowe prawo zamówień publicznych, Katowice, 3 grudnia 2019 r.

Do wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy, jednak już teraz warto przygotować się do planowanych zmian.

Wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium, podczas którego omówimy najważniejsze zmiany z Pzp oraz ich wpływ na prowadzony przez Państwa biznes.

Nowe prawo zamówień publicznych.

Czy to krok w kierunku małych i średnich przedsiębiorstw?

Zapraszamy właścicieli firm, prezesów i dyrektorów, a także pracowników działów zamówień publicznych.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące „nowości”:

  • Zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych – zwiększenie udziału sektora prywatnego w prawidłowym przygotowaniu zamówienia.
  • Podział zamówień publicznych, uproszczona procedura dla zamówień poniżej progów ustawowych.
  • System kwalifikowania wykonawców.
  • Warunki umów o zamówienie publiczne – krok w kierunku przedsiębiorców.
  • Zasady rozliczenia z wykonawcami.
  • Warunki ochrony podwykonawców w ramach zamówień publicznych.
  • Ułatwienie drogi do odwołań od decyzji zamawiających i Krajowej Izby Odwoławczej – zmniejszenie kosztów postępowaniach odwoławczych.

Zaraz po spotkaniu, o godz. 13:00 odbędzie się także spotkanie z ekspertem Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego na temat zabezpieczenia kredytów, pożyczek, leasingów itp. Szczegółowe informacje o tym wystąpieniu znajdą Państwo na stronie organizatora.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.

ZGŁOSZENIA:  Warunkiem udziału  w seminarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: magdalena.okaj@pl.Andersen.com  do 28 listopada 2019 r. (kontakt: Magdalena Okaj, tel.: +48 32 731 68 53) i otrzymanie potwierdzenia od organizatora lub skorzystanie z zapisu online – zapisuję się online!

POBIERZ: ZAPROSZENIE | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aktualności