Jak zdobyć dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej w swojej organizacji?

23 stycznia 2023 r. ruszyła kolejna edycja programu “The Ideas Powered for Business SME Fund”, realizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z inicjatywy Komisji Europejskiej. To program, w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej w swojej organizacji.

Cel programu

Wiele organizacji wciąż stawia własność intelektualną na drugim planie nie zdając sobie sprawy z tego, jak istotną część majątku może ona stanowić. “The Ideas Powered for Business SME Fund” ma zachęcić przedsiębiorców do jej ochrony, poprzez przyznanie im dotacji na podejmowanie działań w tym zakresie.  W ramach programu polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bony, pozwalające na uzyskanie zwrotu opłat poniesionych m.in. na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zgodnie z komunikatem na stronie Urzędu Patentowego RP, uruchomienie pozostałych rodzajów bonów dostępnych dla polskich podmiotów nastąpi w późniejszym terminie.

Dla kogo dotacja?

Ze środków z SME Fund na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej. Każdy zainteresowany może złożyć tylko jeden wniosek w tym przedmiocie. Uzyskanie dofinansowania na ochronę własności intelektualnej w poprzednich edycjach „Ideas Powered for Business SME Fund”, nie jest przeszkodą w ubieganiu się o bon w 2023 r.

Jak otrzymać dotację?

Procedura ubiegania się o dotację jest bardzo prosta. W celu jej otrzymania:

 • Załóż swoje indywidualne konto Funduszy MŚP na https://euipo.europa.eu/sme-fund/pl/user/login i zaloguj się do niego. O przyznanie dotacji (bonów) możesz również ubiegać się korzystając z pomocy pełnomocnika.
 • Korzystając ze wskazanego powyżej konta, zgłoś swój udział w programie „Ideas Powered for Business SME Fund”, wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy. Możesz to zrobić do 8 grudnia 2023 r. Do formularza dołącz:
 • Wyciąg z firmowego rachunku bankowego zawierającego dane takie jak: nazwa firmy będącej posiadaczem konta, numer IBAN, kod BIC/SWIFT;
 • Zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
 • Oczekuj na rozstrzygnięcie zgłoszenia. Zgłoszenia będą rozpoznawane co tydzień w każdy piątek (tzw. data graniczna). EUIPO może się z Tobą kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. Jeśli spełnione zostały warunki udziału w programie, w ciągu 10 dni roboczych od daty granicznej otrzymasz decyzję o przyznaniu bonu do wykorzystania na ochronę własności intelektualnej. Wartość bonu na ochronę znaków towarowych i wzorów wynosi 1.000 EUR.

Ilość środków przeznaczonych do rozdysponowania w ramach SME Fund jest ograniczona – w tym roku wynosi 25 milionów EUR. Są one przyznawane chronologicznie, według kolejności wpływu zgłoszeń. Mając na uwadze liczbę zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w poprzednich edycjach programu, lepiej nie czekać na zgłoszenie się do niego na ostatnią chwilę. Program trwa co prawda do 8 grudnia 2023 r., ale jeśli cały budżet zostanie wykorzystany przed tą datą, zostanie zamknięty.

 

Jak zrealizować przyznane bony?

Żeby skorzystać z przyznanych bonów podejmij następujące działania:

 • Złóż i opłać we własnym zakresie wniosek o rejestrację swojego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. W zależności od zakresu ochrony, jakiego oczekujesz, możesz wystąpić o rejestrację:
 1. w Urzędzie Patentowym RP, dzięki czemu uzyskasz ochronę na terytorium Polski;
 2. w EUIPO, która zapewni ochronę we wszystkich krajach unijnych;
 3. w WPIO, jeśli planujesz wykorzystywać swój znak lub wzór poza UE.

Powyższe działania należy podjąć w ciągu 2 miesięcy od przyznania bonu (tzw. okres uruchomienia). Okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące za pośrednictwem indywidualnego konta Funduszu MŚP poprzez kliknięcie przycisku „Extend Expiry Date”.

 • W okresie uruchomienia wystąp o zwrot kosztów poniesionych w związku rejestracją, wypełniając formularz dostępny na Twoim indywidualnym koncie Funduszy MŚP. Bony pozwalają na otrzymanie 75% zwrotu kosztów związanych z rejestracją znaku towarowego lub wzoru na szczeblu krajowym lub w EUIPO oraz 50% zwrotu kosztów w przypadku rejestracji na poziomie międzynarodowym (WIPO).
 • Oczekuj na zwrot środków. Środki zostaną przelane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania prawidłowego wniosku o płatność. Jeśli nie opłaciłeś wniosku o rejestrację, procedura zwrotu środków zostanie zawieszona do czasu zapłaty i potwierdzenia jej prawidłowości przez właściwy urząd rejestrowy.
 • Wykorzystaj pozostałe przyznane Ci w ramach dofinansowania środki zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach kolejnych 6 miesięcy od daty uruchomienia, podejmując kroki opisane w pkt 1) – 3).

Uwaga! Dotacja (bony) z SME Fund mogą być wykorzystane wyłącznie na działania związane z ochroną własności intelektualnej (rejestracją znaków towarowych/wzorów przemysłowych) podjęte po wydaniu decyzji o ich przyznaniu. Jeśli wystąpisz o zwrot płatności za zgłoszenie znaku lub wzoru dokonane wcześniej, Twój wniosek nie zostanie uwzględniony.

 

Czy warto wziąć udział w programie?

Z naszego doświadczenia wynika, że wielu przedsiębiorców nie rejestruje znaków towarowych i wzorów przemysłowych, powołując się na brak środków, które mogliby na ten cel przeznaczyć. Taka oszczędność jest zrozumiała w dzisiejszych trudnych pod względem finansowym czasach. Niemniej – jak się wielokrotnie okazuje – pozorna. Zawłaszczenie znaku towarowego przez konkurenta może się bowiem okazać niepowetowaną szkodą, której naprawienie pociągać będzie za sobą konieczność zaangażowania istotnych zasobów finansowych – znacznie większych niż opłaty rejestracyjne. Skoro zatem można w tak prosty sposób uzyskać zwrot środków poniesionych na ochronę własności intelektualnej, to grzechem byłoby nie skorzystać z takiej możliwości.

 

AUTOR WPISU

Natalia Gaweł Manager | Adwokat, Katowice

E: natalia.gawel@pl.Andersen.com
T: +48 509 994 691

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności