Fundacja rodzinna jako atrakcyjna forma prawna dla wynajmu lokali mieszkalnych

Wynajem lokali mieszkalnych jest obecnie bardzo popularną formą działalności zarobkowej wśród Polaków. Działalność taka może być opodatkowana ryczałtem jako najem prywatny (8,5% lub 12,5%) lub jako działalność gospodarcza. Od początku 2023 r. nie ma jednak możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych. Spowodowało to znaczny wzrost obciążeń podatkowych z tytułu tego rodzaju działalności. Wraz z wejściem w życie w dniu 22 maja 2023 r. ustawy o fundacjach rodzinnych może to jednak ulec zmianie.

Korzystne rozwiązania podatkowe

Ustawodawca przewidział dla fundacji rodzinnej wiele korzystnych rozwiązań podatkowych, w tym zwolnienie od podatku dochodowego (CIT). Dopóki fundacja nie dokona dystrybucji zysku osiągniętego tytułem wynajmu lokali, nie będzie płaciła podatku dochodowego. W chwili wypłaty świadczenia na rzecz beneficjenta fundacja rodzinna zapłaci podatek w wysokości 15%. Jednakże świadczenie takie może być zwolnione z podatku dochodowego po stronie beneficjenta. Warunkiem jest przynależność  jeżeli beneficjent będzie najbliższym członkiem rodziny fundatora – czyli będzie należał do tak zwanej „grupy zero”. Dlatego, tak długo jak dochód fundacji nie będzie wypłacany z fundacji, np. z powodu jego reinwestycji, opodatkowanie zysku wyniesie 0.

Co z przychodami z nieruchomości?

Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT) nie dotyczy jednak podatku od przychodów z budynków, który jest szczególną formą podatku dochodowego (CIT). Fundacja będzie podatnikiem tego podatku, jeżeli jest właścicielem budynków:

– o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł,
– oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowie.

Podatek ten wynosi miesięcznie 0,035% początkowej wartości bilansowej nieruchomości, pomniejszony o 10 mln zł.

Kolejne możliwe udogodnienia

W praktyce może się jednak okazać, że fundacja rodzinna, która będzie chciała wynajmować lokale mieszkalne nie będzie również podlegać pod podatek od przychodów z budynków. Według Krajowej Informacji Skarbowej lokal to nie budynek. Wynika to wprost z interpretacji Dyrektora KIS z 26.08.2021 r. (0111-KDIB1-2.4010.253.2021.1.ANK), w której stwierdzono, że „Nieuwzględnienie lokali stanowiących odrębną własność, w treści (…) przepisu skutkuje zatem brakiem możliwości objęcia ich opodatkowaniem (…). Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, lokal mieszkaniowy stanowiący odrębną własność jest wyodrębnionym fizycznie i prawnie lokalem, który nie podlega (…) art. 24b updop.”

Podsumowując, fundacja rodzinna może być korzystnym rozwiązaniem dla wynajmu lokali mieszkalnych, konkurencyjnym obok innych form opodatkowania.

AUTOR WPISU

Elżbieta Kawala Associate, Katowice

E: elzbieta.kawala@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 83

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności