Ministerstwo Finansów odpowiedziało na najczęściej zadawane pytania w zakresie raportowania schematów podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie raportowania MDR, które mają na celu wyjaśnienie kluczowych wątpliwości w związku z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych. Podobnie jak w przypadku Objaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 31 stycznia 2019 r., najnowsze pytania i odpowiedzi w pewnym zakresie stanowią remedium na dotychczasowe problemy praktyczne, z którymi przyszło się mierzyć w związku z obowiązkiem raportowania schematów. Niemniej jednak stanowisko Ministerstwa Finansów może również zaskakiwać.

Czy korzystający zawsze ma obowiązek złożenia MDR-3?

Wśród najbardziej istotnych kwestii MF wyjaśnił głośny w ostatnim czasie temat raportowania leasingu. Wątpliwości dotyczyły sytuacji zawierania umów leasingu pod koniec 2018 r. (przed wejściem w życie regulacji dotyczących MDR), przewidujących wydanie samochodu już w nowym roku. Z komentarza Ministerstwa wynika, że nie zawsze korzystający ma obowiązek złożenia informacji MDR-3, jeśli bowiem w oparciu o swoją znajomość stanu faktycznego uzna, że dane uzgodnienie (nawet takie w stosunku do którego został nadany NSP) nie jest schematem podatkowym – korzystający nie ma obowiązku składania informacji MDR-3. Istotne zatem w takich sytuacjach jest uzasadnienie ekonomiczne.

Powyższa argumentacja Ministerstwa Finansów może być również wskazówką dla podatników nabywających tzw. pakiety konferencyjne, które co do zasady mogą stanowić schemat standaryzowany. W przypadku tego rodzaju pakietów podatnik nabywa usługi kompleksowe, które obejmują np. wynajem sali oraz zorganizowanie tzw. przerw kawowych. Zakup usługi kompleksowej umożliwia odliczenie podatku VAT od całej kwoty (w tym również od usługi gastronomicznej, która nie daje prawa do odliczenia VAT). Jeśli jednak z okoliczności faktycznych wynikać będzie, że podatnik nabył w rzeczywistości tylko usługę wynajmu sali (bez usługi gastronomicznej), zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, pomimo zgłoszenia schematu standaryzowanego przez promotora, korzystający nie będzie zobowiązany do złożenia informacji MDR-3.

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów a Objaśnienia – co poszło nie tak?

Stanowisko Ministerstwa Finansów Ministerstwa Finansów w zakresie braku obowiązku składania MDR-3 przez korzystającego w określonych sytuacjach, stoi w sprzeczności z Objaśnieniami wydanymi 31 stycznia 2019 r.

Z Objaśnień MF z dnia 31 stycznia 2019 r., wynika, że w przypadku, gdy korzystający posiada dane dotyczące schematu podatkowego, które odbiegają od danych zawartych w otrzymanym przez niego potwierdzeniu nadania NSP lub informacji przekazanej przez promotora, korzystający w składanej informacji MDR-3 modyfikuje te dane w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym. Innymi słowy według Objaśnień w przypadku zaraportowania schematu przez promotora, korzystający składa MDR-3 (o ile dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową), a w ramach MDR-3 ma możliwość wyjaśnienia dlaczego jego zdaniem nie powstał schemat podatkowy.

Zaznaczamy przy tym, że zastosowanie się do Objaśnień chroni podatnika, w przeciwieństwie do najnowszej odpowiedzi Ministerstwa Finansów pozbawionej tej ochrony.

Czy stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracowników stanowi schemat podatkowy?

W niektórych przypadkach stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców może stanowić schemat podatkowy. Najwięcej wątpliwości w tym zakresie pojawia się w związku z koniecznością ustalenia, kto jest korzystającym w takiej sytuacji (Spółka? Pracownik?). Ministerstwo Finansów odpowiadając na najczęściej zadawane pytania w zakresie raportowania schematów podatkowych potwierdza, że sytuacja, w której płatnik nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek w wyniku obniżenia zobowiązania podatkowego spełnia definicję korzyści podatkowej. Powyższe w połączeniu ze spełnieniem ogólnej cechy rozpoznawczej (dokonywanie uzgodnienia w oparciu o znacznie ujednoliconą dokumentację/zmiana zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie) oraz kryterium głównej korzyści powoduje, że w tym zakresie może powstać obowiązek zaraportowania schematu podatkowego po stronie Spółki.

Czynny żal w przypadku zgłoszenia schematu podatkowego po terminie

Ministerstwo Finansów potwierdza możliwość złożenia tzw. czynnego żalu w przypadku nieprzekazania informacji lub zawiadomienia Szefowi KAS w terminie. Jednocześnie jednak Resort podkreśla, że czynny żal jest skuteczny w przypadku dochowania warunków określonych w ustawie Kodeks karny skarbowy, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego oraz dopełnienia obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji / zawiadomienia Szefowi KAS).

Pozostałe kwestie

Wśród odpowiedzi MF znajdują się także m.in. kwestie dokonywania korekty już złożonej informacji, odpowiadania na wezwania Szefa KAS do uzupełnienia braków, czy praktyczne wskazówki techniczne dotyczące właściwego formatu plików przekazywanych do Szefa KAS oraz sposobu ich podpisu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.gov.pl/mdr/kontakt/.

Nie jest to odosobniony przypadek, gdzie po wejściu w życie przepisów praktyczne ich stosowanie wymaga szerszego omówienia. Inicjatywę Resortu Finansów należy ocenić pozytywnie, niemniej jednak pojawianie się kolejnych wyjaśnień może doprowadzać do sytuacji, w której odpowiedzi na pytania powodują powstawanie kolejnych wątpliwości.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności