Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – wyłączenie z opodatkowania CIT po przekształceniu

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe objęte zostały reżimem CIT. W związku z tym dochody spółki komandytowej opodatkowywane są dwa razy, pierwszy  raz na poziomie spółki, a następnie wspólnicy zobowiązani są opodatkować dochody z udziałów w tej spółce.

Dlatego też podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej mierzą się z nową rzeczywistością szukając rozwiązań pozwalających im na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Jednym z nich jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną.

Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2021 r. spółki jawne, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, również są podatnikami CIT. Ustawa o CIT przewiduje jednak możliwość wyłączenia z opodatkowania CIT spółek jawnych, pod warunkiem złożenia przez nie przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach CIT oraz PIT posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku takiej spółki – informacja CIT-15J (art. 1 ust. 1a lit a ustawy o CIT).

Dodatkowo, ustawa nowelizująca przewidziała przepis przejściowy, zgodnie z którym spółki jawne działające przed 2021 r. zobowiązane zostały do złożenia powyższej informacji do końca stycznia 2021 r. – wskazując stan na 1 stycznia. Natomiast spółki jawne rozpoczynające działalność w styczniu 2021 r.  – zobowiązane zostały do złożenia informacji najpóźniej do 31 stycznia – według stanu na dzień rozpoczęcia działalności.

Co ze spółkami które powstały po 31 stycznia 2021 r.?

Przepisy nie regulują sposobu w jakim ma zostać złożona informacja o wspólnikach przez spółki jawne, które powstały po 31 stycznia 2021 r., np. w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. W związku z tym wątpliwości podatników budziła możliwość oraz moment złożenia informacji CIT-15J przy takim przekształceniu.

Przepisy mówią bowiem wprost o tym, że wyłączenie spółek jawnych z opodatkowania CIT ma miejsce pod warunkiem, że spółka jawna złoży ww. informację o wspólnikach przed rozpoczęciem roku obrotowego. Natomiast w przypadku przekształcenia, spółka jawna powstaje w momencie zarejestrowania w KRS. Ten dzień jest też pierwszym dniem roku obrotowego spółki jawnej. W związku z tym, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz kodeksu spółek handlowych, w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, nie jest możliwe złożenie informacji o wspólnikach przez spółkę jawną przed rozpoczęciem jej roku obrotowego.

Stanowisko resortu

Dyrektor DIS wyszedł jednak naprzeciw podatnikom i powołując się na zasadę kontynuacji stwierdził, że to spółka komandytowa, przed rejestracją przekształcenia w spółkę jawną, zobowiązana jest złożyć powyższą informację o wspólnikach jako prawny poprzednik spółki jawnej.

W przypadku dochowania powyższych terminów, spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego.

Wydana interpretacja rozwiewa jedną z licznych wątpliwości, które pojawiają się w związku z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych oraz ich przekształceniem w spółki jawne. W naszej ocenie stanowisko dyrektora KIS jest słuszne i zgodne z wykładnią celowością przepisów dotyczących opodatkowania CIT spółek jawnych. W przeciwnym razie nie byłoby możliwe przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną tak, by powstała w wyniku przekształcenia spółka nie stała się bezpowrotnie podatnikiem CIT.

Na podstawie: Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 15 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.9.2021.2.ŚS

 

AUTOR WPISU

Magdalena Kęska Senior Associate, Katowice

E: magdalena.keska@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności