Samodzielne finansowanie działalności operacyjnej pozwala zaoszczędzić na podatku?

Finansowanie działalności gospodarczej odbywa się z kapitału własnego lub kapitału zewnętrznego. Z uwagi na to, że koszty finansowania zewnętrznego (np. odsetki od pożyczki) stanowią koszty uzyskania przychodów, dla podatników zaciągnięcie takiego finansowania jest opłacalne, gdyż pozwala również zmniejszyć własne zobowiązanie podatkowe.

Natomiast, od 2019 r., ustawodawca postanowił docenić tych podatników CIT, którzy zamiast pozyskiwać finansowanie z zewnętrznych źródeł np. poprzez pożyczki bankowe, finansują działalność operacyjną z własnych zysków.

W tym celu, aby zachęcić podatników do prowadzenia inwestycji z kapitału własnego, (zamiast zaciągania zobowiązań u instytucji finansowych), wprowadził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od kapitału własnego, który został u podatnika zatrzymany lub został wniesiony przez wspólników.

Zatem można stwierdzić, że podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych hipotetyczne odsetki od zatrzymanego w spółce kapitału własnego, odpowiadające tym potencjalnym odsetkom od zaciągniętego finansowania zewnętrznego. Jest to więc jedna z niewielu możliwości  rozliczenia kosztów podatkowych, w sytuacji, gdy ekonomicznie żadnego wydatku nie poniesiono.

Zgodnie z art. 15cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) wysokość hipotetycznych odsetek ustala się zgodnie z poniższym wzorem :

*gdzie za kwotę kapitału własnego uznaje się wartość dopłaty wniesionej do Spółki przez wspólników lub kwotę zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy w roku podatkowym.

Stopę referencyjną NBP ustala się na ostatni dzień roku poprzedzającego rok w którym przysługuje podatnikowi odliczenie (art. 15cb ust. 1 ustawy o CIT). Z kolei koszt hipotetycznych odsetek może być odliczony w roku podatkowym, w którym została wniesiona dopłata lub doszło do podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych (art. 15cb ust. 2 ustawy o CIT).  Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 250 tyś zł rocznie. (art. 15cb ust.3 ustawy o CIT). Oznacza to, że realnie podatnik od wartości jednej dopłaty do kapitału lub z tytułu podjęcia uchwały o przeniesieniu zysku na kapitał zapasowy/rezerwowy może zwiększyć koszty podatkowe na przestrzeni 3 lat, łącznie o maksymalnie kwotę 750 tyś zł.

Przykładowo, jeśli w 2022 r., podatnik podjął uchwałę o przeniesieniu wypracowanego zysku w 2021 r., na kapitał zapasowy w wysokości 2 000 000,00 zł., wysokość hipotetycznych odsetek do zaliczenia w koszty podatkowe przy kalkulacji podatku CIT ., wynosi:

Rok podatkowy Wysokość hipotetycznych odsetekSposób kalkulacji
202255 000,00 PLN (1,75% stopa na 31 grudnia 2021 r + 1%) *
2 000 000,00 PLN
2023155 000,00 PLN   (6,75% – stopa na 31 grudnia 2022 r + 1%) *
2 000 000,00 PLN
2024135 000,00 PLN  (5,75% – stopa na 31 grudnia 2023 r +1%) *
2 000 000,00 PLN

 

 

Dla tych podatników CIT, którzy zdecydują się na reinwestycję wypracowanych zysków, hipotetyczne odsetki od kapitału własnego stanowią ciekawy sposób oszczędności podatkowej. Warto o nim pamiętać przy rozliczaniu podatku dochodowego.

 

 

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności