W 80 dni dookoła MDR czyli jak zyskać jeden dzień na raportowanie schematów podatkowych

Wielkimi krokami nadchodzi termin retrospektywnego raportowania przez tzw. korzystających schematów podatkowych wdrożonych w 2018 r. – transgranicznych po 25 czerwca 2018 r. lub innych niż transgraniczne po 1 listopada 2018 r.  Minister Finansów poinformował podatników w oficjalnych objaśnieniach, że mają na to czas do 30 września 2019 r. („Objaśnienia podatkowe z 31 stycznia 2019 r. INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCHY (MDR)”, str. 10, plik PDF na stronie: LINK).  Co się stanie gdy zrobią to dzień później? Czy będą w zwłoce? Czy spotka ich sankcja?

Retrospektywne raportowanie schematów podatkowych

Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193; Ustawa zmieniająca) obok podstawowych zasad dotyczących raportowania schematów podatkowych wprowadziła obowiązek retrospektywnego raportowania schematów podatkowych, jeżeli pierwsza czynność związana z ich wdrożeniem została dokonana przed 1 stycznia 2019 r., a nie wcześniej niż po 25 czerwca 2018 r. dla schematów transgranicznych lub po 1 listopada 2018 r. dla schematów innych niż transgraniczne (art. 28 ust 1 oraz ust. 3 Ustawy zmieniającej).

Na podstawie art. 28 ust 2 oraz ust. 4 Ustawy zmieniającej podatnik będący korzystającym – który nie został poinformowany przez promotora o zaraportowaniu przez niego schematu podatkowego lub braku pełnego raportowania przez promotora z uwagi na związanie tajemnicą zawodową, z której nie został zwolniony przez korzystającego – jest zobowiązany do zaraportowania ww. schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej.

Przepisy wprowadzające

Ustawa zmieniająca – zgodnie z jej art. 48 – weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przepisy ogólne – zasady obliczania terminów

Przepisy ogólne Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900, 924, 1018) w art. 12 § 3 przewidują, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Co to oznacza dla podatników – korzystających?

Zgodnie z Ustawą zmieniającą oraz ogólnymi zasadami obliczania terminów, termin 9 miesięcy przewidziany dla podatników – korzystających na retrospektywne raportowanie schematów podatkowych należy liczyć od 1 stycznia 2019 r. – tj. od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej. Skoro termin został wyznaczony w miesiącach to powinien się kończyć z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu (którym był pierwszy) – tj. pierwszemu dniu miesiąca przypadającego po dziewięciu miesiącach (dziewiątym miesiącem liczonym od stycznia jest październik).  Dniem, który odpowiada początkowemu dniowi terminu jest pierwszy dzień października.  W konsekwencji termin retrospektywnego raportowania dla korzystających mija 1 października 2019 r.

Tak samo kwestia ta wygląda w przypadku terminu, który już minął, a dotyczył promotorów – ostateczny termin retrospektywnego raportowanie schematów podatkowych w ich przypadku według Objaśnień Ministra Finansów przypadał na 30 czerwca 2019 r. 30 czerwca 2019 r. był niedzielą, więc nawet przy hipotetycznym prawidłowym wyliczeniu takiego terminu przez Ministra Finansów nie byłby to ostatni dzień na raportowanie przez promotorów (zgodnie z zasadami ogólnymi jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej – art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej).  Zgodnie z obowiązującymi zasadami obliczania terminów, termin sześciomiesięczny na retrospektywne raportowanie schematów podatkowych przez promotorów minął 1 lipca 2019 r.

Mimo oficjalnych Objaśnień Ministra Finansów podatnicy – korzystający mają czas na retrospektywne raportowanie schematów podatkowych nie do 30 września 2019 r. lecz do 1 października 2019 r. Niczym Verne’owski Phileas Fogg korzystający zyskują jeden dzień na raportowanie schematów podatkowych…

AUTOR WPISU

Michał Kłos Dyrektor, Warszawa

E: michal.klos@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności