Zniesienie stanu epidemii a terminy dotyczące MDR.

W związku z odwołaniem stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 r. pojawiły się wątpliwości, czy terminy związane ze schematami podatkowymi rozpoczną swój bieg. Odpowiedź na to pytanie, znajduje się w tym samym przepisie, który zawieszenie terminów zaprowadził.

Zgodnie bowiem z art. 31y Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, terminy dotyczące schematów podatkowych podlegają zawieszeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Wskazany wyżej przepis posługuje się koniunkcją, z której należy wywnioskować, że terminy podlegają zawieszeniu do czasu, gdy zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego zostaną zniesione.  Należy podkreślić, że równocześnie z rozporządzeniem odwołującym stan epidemii, w życie weszło rozporządzenie wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego.

Tym samym, skoro obowiązuje chociaż jeden z tych stanów (stan zagrożenia epidemicznego), terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie rozpoczną swojego biegu.

Warto jednak zaznaczyć, że art. 31y statuujący zawieszenie terminów w zakresie raportowania schematów podatkowych nie dotyczy schematów transgranicznych.

AUTOR WPISU

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności