Zwolnienie z PIT zwrotu kosztów ładowania pojazdu hybrydowego

Dnia 10 czerwca 2022 dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla podatnika interpretację [sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1117.2021.1. MKA], zgodnie z którą zwrot kosztów ładowania pojazdu hybrydowego prądem w miejscu zamieszkania pracownika może być zwolniony z PIT.

Zdaniem dyrektora KIS, wypłacona na rzecz pracownika kwota jest zwolniona z podatku, jeśli:

  • ekwiwalent jest wypłacony w pieniądzu;
  • kwota ekwiwalentu odpowiada poniesionym przez pracownika wydatkom, a narzędzia, materiały lub sprzęt stanowią własność pracownika oraz są one wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy;
  • ilość prądu zużyta przez pracownika do ładowania firmowego auta jest dokładnie ustalona.

Jeśli zwrot z tytułu kosztów ładowania pojazdu spełni powyższe przesłanki, ekwiwalent wypłacony przez firmę na rzecz pracownika będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT.

Co ważne, zdaniem organu, ekwiwalent nie zawsze stanowić będzie zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika. Ekwiwalentem może być również z góry określona kwota – musi jednak spełnić 3 wymienione wyżej przesłanki.

Warto zaznaczyć, ładowanie pojazdu będzie zwolnione wyłącznie w przypadku faktycznego ustalania zużycia prądu. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną z dnia 5 maja 2021., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ, zwrócenie pracownikowi kosztów ładowania samochodu elektrycznego w formie ryczałtu, bez szczegółowego ustalania rzeczywistego zużycia, jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu PIT.

W związku z powyższym rodzi się pytanie, w jaki sposób można w praktyce ustalić ekwiwalent za zużycie prądu do ładowania samochodów elektrycznych. Zdaniem ekspertów, najistotniejsze są 3 elementy:

  • ustalenie, jaka liczba kWh potrzeba jest do naładowania pojazdu;
  • ustalenie ceny za 1 kWh, która wynika z faktury wystawianej przez zakład energetyczny;
  • ustalenie ilości ładowań samochodu w danym miesiącu.

Miesięczny zwrot kosztów na rzecz pracownika, który uwzględnia wszystkie powyższe elementy, może zostać uznany za ekwiwalent i tym samym nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warto jednak postawić pytanie, czy wydana interpretacja nie okaże się swoistą ,,pułapką” na podatników. W umowach o sprzedaż energii elektrycznej, niejednokrotnie koszt zużycia prądu obliczany jest według kilku stawek taryfowych np. nocnej i dziennej.

W praktyce, dokładne ustalenie za pomocą faktury według której taryfy ładowany był pojazd, może powodować ogromne trudności.

Jedynym rozwiązaniem, które może zagwarantować możliwość faktycznego określenia kosztów zużycia prądu, będzie zamontowanie podlicznika. Czy taki wydatek się jednak opłaci?

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności