Andersen w Polsce uzyskuje podwyższenie wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w trybie klauzuli rebus sic stantibus

Kancelaria reprezentowała jedną z polskich spółek międzynarodowej grupy kapitałowej zajmującej się gospodarką odpadami w sporze przeciwko jednej z gmin z województwa małopolskiego, dotyczącym podwyższenia wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych. W związku z nadzwyczajnym i niedającym się przewidzieć wzrostem kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2017 – 2018, Spółka (po bezskutecznych próbach rozwiązania sporu na drodze przedsądowej) wniosła powództwo o zmianę umowy zawartej w trybie Prawa zamówień publicznych, poprzez podwyższenie ryczałtowego wynagrodzenia umownego. Powództwo oparte zostało o przesłankę nadzwyczajnej zmiany okoliczności (tzw. klauzula rebus sic stantibus).

Po ponad 3 latach od wniesienia pozwu i wysoce niekorzystnych dla gminy opiniach biegłych, Gmina zmieniła swoje stanowisko przedprocesowe i zdecydowała się na zawarcie z reprezentowaną przez kancelarię Spółką ugody. Na mocy ugody nasz Klient uzyskał (bez potrzeby czekania kolejnych kilku lat na rozpatrzenie apelacji, którą pozwana zapewne by wniosła po spodziewanym, niekorzystnym dla niej wyroku) kwotę 0,5 mln złotych. Wskazana kwota stanowi ponad 70% roszczenia dochodzonego pozwem.

Zawarta ugoda jest kolejną z serii ugód dotyczących podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy umów zawartych w reżimie Prawa zamówień publicznych, zawieranych w imieniu Klientów zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z gwałtownym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2017 – 2018.

Sprawę prowadził adwokat Dawid Mielcarski – Senior Manager, kierujący w Andersen w Polsce Praktyką Ochrony Środowiska.

KONTAKT

Dawid Mielcarski Partner , Katowice

E: dawid.mielcarski@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 191

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności