Zakłady energochłonne – możliwy wyższy zwrot podatku akcyzowego od wykorzystanej energii elektrycznej

W dniu 13 czerwca 2024 r. TSUE (sygn. C‑266/23) stwierdził, że za koszty nabytej energii elektrycznej powinno się uznawać również dodatkowe należności związane z energią, takie jak obowiązkowe opłaty dystrybucyjne, ponoszone przy nabyciu energii.

Określenie kosztu nabytej energii elektrycznej jest istotne dla podmiotów które mogą być zakładami energochłonnymi w rozumieniu art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Zakłady takie, w określonych przepisami okolicznościach (m.in. odpowiedni rodzaj działalności), mogą skorzystać ze zwolnienia z akcyzy od nabywanej energii elektrycznej, poprzez jej częściowy zwrot (art. 31d ustawy o podatku akcyzowym).

Na wysokość zwolnienia, a także na prawo do jego zastosowania wpływ mają koszty wykorzystanej w danym roku podatkowym energii elektrycznej. Według prezentowanego dotychczas stanowiska polskich sądów, chodziło tutaj wyłącznie o koszt nabycia energii elektrycznej. Jednak TSUE zajął odmienne stanowisko, co może sprawić, że część podmiotów energochłonnych:

  • otrzyma wyższy zwrot akcyzy lub
  • nabędzie prawo do zwrotu akcyzy.

Wynika to z faktu, że wydatki na opłaty dystrybucyjne w praktyce stanowią znaczną część realnych kosztów nabycia energii elektrycznej.

Nowe podejście do określania kosztów nabytej energii elektrycznej, powinno skłonić do analizy zwolnienia w szczególności podmioty, które:

  • dotychczas nie korzystały z omawianej wyżej preferencji (np. ze względu na zbyt niski udział kosztów nabycia energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej) – takie podmioty dzięki nowemu podejściu będą miały większą szansę na uzyskanie zwrotu części akcyzy w tym lub kolejnych latach;
  • w poprzednich latach uzyskały zwroty akcyzy obliczone według dotychczasowej metodologii (potencjalna możliwość zwiększenia zwrotów akcyzy uzyskanych za poprzednie lata).

Omawiany wyrok będzie wiązał polskie sądy i organy podatkowe od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Termin publikacji będzie miał również znaczenie dla obliczenia terminu na podjęcie kroków w sprawie zwrotów akcyzy przyznanych za poprzednie lata.

Nasi eksperci są gotowi Państwa wesprzeć w zakresie zwrotów uzyskanych w przeszłości, jak również w odniesieniu do kolejnych lat podatkowych.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Szymon Chyra Senior Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 182

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności