Rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych 2024

Szanowni Państwo

Już wkrótce rusza program rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych za 1 połowę 2024 r. Do przydzielenia jest pula 600 000 000 PLN dla firm, które odczuwają wzrost kosztów energii elektrycznej oraz gazowej w swojej działalności operacyjnej.

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, będący zakładem energochłonnym, tzn. potrafiący wykazać, że w 2021 r. ponieśli znacznie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, stanowiące nie mniej niż 3% wartości ich produkcji, których przeważająca działalność odbywa się w jednej z energochłonnych grup PKD (Grupa B i C).

Do otrzymania rekompensaty mogą kwalifikować się przedsiębiorstwa:

  • których główny obszar działalności mieści się w PKD: Grupa B „Górnictwo i wydobycie” oraz Grupa C „Przetwórstwo przemysłowe”,
  • których poziom kosztów energii elektrycznej lub energii gazowej względem 2021 r. znacząco wzrósł – o co najmniej 50% w okresie kwalifikowanym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 w stosunku do 2021 tj. okresu referencyjnego),
  • które opracują komplet stosownej dokumentacji w tym obszarze, łącznie opinią biegłego rewidenta do wniosku o rekompensatę.

Na złożenie wniosku o rekompensatę jest jedynie 14 dni od momentu ogłoszenia naboru, co jest niezwykle krótkim okresem na przygotowanie danych oraz samego wniosku i opinii biegłego.

Przygotowaliśmy dla Państwa krótki formularz, w którym prosimy o niezobowiązujące udzieleniu kilku informacji, potrzebnych do określenia:

  • czy spółce przysługuje rekompensata finansowa z tytułu wzrostu kosztów energii,
  • wysokości rekompensaty, jaka może przysługiwać Państwu.

Formularz: https://forms.office.com/e/5Uwn4tr0Cu

Dane te są przekazywane bezpośrednio do nas w celu przeliczenia kwot możliwej rekompensaty. Nasza firma posiada bardzo bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o rekompensatę w poprzednich edycjach programu, poparte dużą skutecznością przyznawanych środków. W związku z tym, po otrzymaniu powyższych danych będziemy mogli z dużym prawdopodobieństwem oszacować możliwe kwoty, o jakie mogą się Państwo ubiegać.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Tomasz Dereszewski Manager, Warszawa

E: tomasz.dereszewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Karol Sitek Manager, Warszawa

E: karol.sitek@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności