Istotne zmiany w prawach konsumentów

Nadchodzący rok 2023 zaczniemy z prawdziwym przytupem – przynajmniej w zakresie ochrony konsumentów. 1 stycznia 2023 roku mają wejść w życie dwa akty prawne rozszerzające uprawnienia konsumentów i nakładające nowe obowiązki na przedsiębiorców w zakresie obrotu B2C. Pierwszy z aktów prawnych – dotyczący przede wszystkim sprzedaży towarów oraz treści cyfrowych – został już opublikowany (Dz. U. 2022 poz. 2337). Natomiast drugi – dotyczący implementacji tzw. Dyrektywy Omnibus – wciąż czeka na podpis prezydenta. Mając jednak na uwadze krótki okres vacatio legis konieczne jest podjęcie działań dostosowujących już teraz.

Prace nad rozszerzeniem uprawnień konsumentów oraz dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców trwały już od kilkunastu miesięcy, jednak w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszyły co poskutkowało uchwaleniem przez parlament dwóch nowych ustaw odnoszących się relacji przedsiębiorca-konsument.

Oba akty prawne wprowadzają bardzo dużą ilość drobnych zmian, które ułatwią życie konsumentom, ale spośród nich wybijają się:

  • Nowe zasady informowania o promocjach w Internecie i nie tylko;
  • Obowiązki w zakresie weryfikacji opinii umieszczanych na stronie przedsiębiorcy;
  • Zmiany w informacjach, jakie przedsiębiorca musi umieścić na swojej stronie internetowej;
  • Rękojmia po nowemu.

Informowanie o promocjach

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, jeśli przedsiębiorca chce poinformować o promocyjnym obniżeniu ceny będzie musiał obok nowej ceny umieścić także informację o najniższej cenie, jaką stosował w ciągu ostatnich 30 dni. W przypadku, jeśli produkt w ofercie jest nowy i nie był oferowany przez 30 dni należy wskazać najniższą cenę od momentu jego wprowadzenia do oferty przedsiębiorcy. Powyższe zasady są wspólne dla promowania zarówno towarów, jak i usług. Celem tej regulacji jest ograniczenie możliwości manipulowania cenami, w szczególności przy okazji takich wydarzeń jak Black Friday czy Cyber Monday.

Weryfikacja opinii konsumentów

Nowym obowiązkiem jest też obowiązek weryfikowania wiarygodności opinii konsumentów, jeśli przedsiębiorca umożliwia konsumentom dostęp do wystawionych przez innych konsumentów opinii o produktach. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi przewidzieć procedury i procesy zapewniające, że opinie umieszczane na jego stronie pochodzą w rzeczywistości od konsumentów, którzy dokonali zakupu danego produktu. Dodatkowo konieczne jest informowanie o tym w jaki sposób dokonywane jest sprawdzanie wiarygodności tych opinii oraz o zasadach publikowania opinii.

Co istotne, niezrealizowanie tego obowiązku może być uznawane na nieuczciwą praktykę rynkową. Należy jednak mieć na uwadze, że weryfikacja opinii konsumentów ma polegać na tym, czy opinie pochodzą od nabywców danego produktu lub usługi, a nie czy dana opinia ma charakter obiektywny.

Informacje na stronie internetowej przedsiębiorcy

Nowym obowiązkiem będzie także podawanie numeru telefonu kontaktowego dla konsumentów – przykładowo do Działu Obsługi Klienta, Działu Wsparcia czy Działu Handlowego. Informacja o numerze kontaktowym powinna być podana na stronie internetowej przedsiębiorcy. Co istotne numer telefonu ma umożliwiać konsumentowi szybki i efektywny kontakt z przedsiębiorcą.

Nowelizacja wprowadza zatem jednoznaczny obowiązek posiadania numeru telefonu, pod którym konsument może się z nim skontaktować. Kanał telefoniczny kontaktu będzie więc obowiązkowy i nie może zostać zastąpiony livechatem czy adresem poczty elektronicznej.

Rękojmia za wady po nowemu

Bardzo istotną zmianą jest wydłużenie z roku do dwóch lat domniemania, że wydany konsumentowi towar był wadliwy w chwili jego wydania. Oznacza to, że to przedsiębiorca będzie zawsze musiał wykazać, iż niezgodność towaru z umową nie istniała.

Zwracamy też szczególną uwagę na fakt, że w myśl nowelizacji przedsiębiorca będzie zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Wyjątkiem mogą być jedynie sytuacje przewidziane w przepisach odrębnych. Diametralne skrócenie czasu odpowiedzi na reklamację będzie wymagało nie tylko zmian w regulaminach, ale także zmiany procesów wewnątrz organizacji w celu sprostania temu terminowi.

Pozostałe zmiany

Inne zmiany wprowadzane nowelizacjami to m. in. wprowadzenie definicji treści i usług cyfrowych oraz przewidzenie stosowania ochrony właściwej dla konsumentów w ich przypadku również, gdy ekwiwalentem wynagrodzenia przedsiębiorcy jest podanie danych osobowych konsumenta, np. w przypadku popularnej akcji promocyjnych typu „e-book za zapis na newsletter”.

Nowelizacja przewiduje także, iż za nieprzestrzeganie znowelizowanych przepisów kary będą nakładane przez Prezesa UOKIK, nawet w wysokości 10% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku poprzednim. Naruszenie niektórych obowiązków może być także karane przez Państwową Inspekcję Handlową.

Podsumowując, opisywane zmiany będą niosły szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Dość rozległy zakres obowiązków zdaje się sugerować, że w najbliższym czasie należałoby rozważyć podjęcie działań w celu dostosowania działalności przedsiębiorcy do nowych obowiązków.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wskazanymi wyżej zagadnieniami zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Kamil Kozioł Senior Manager, Katowice

E: kamil.koziol@pl.Andersen.com
T: +48 668 690 891

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Mateusz Hehnel Associate, Katowice

E: mateusz.hehnel@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 65

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności