Ministerstwo Finansów deklaruje uchylenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych

22 sierpnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dokument, w którym odniosło się do uwag przedstawionych w ramach konsultacji publicznych. Resort zadeklarował, że budzące kontrowersje przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych (tj. art. 11o ust. 1a i ust. 1b Ustawy o CIT) zostaną uchylone. Jest to informacja o tyle zaskakująca, że pierwotnie w projekcie z dnia 27 czerwca 2022 r. zakładano gruntowną nowelizację tych przepisów, a Ministerstwo Finansów nie zapowiadało rezygnacji z obowiązku raportowania pośrednich transakcji rajowych.

Resort finansów uwzględnił uwagę jednego z uczestników konsultacji, który wprost zasugerował uchylenie art. 11o ust. 1a i 1b Ustawy CIT. Pozostałe krytyczne uwagi względem proponowanego brzmienia przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych Ministerstwo Finansów opatrzyło komentarzem „uwaga nieaktualna ze względu na uchylenie przepisów dotyczących raportowania transakcji pośrednich”. Na tej podstawie można sądzić, że krótka era funkcjonowania w polskich przepisach podatkowych regulacji dotyczących pośrednich transakcji rajowych dobiega końca. Co za tym idzie, uprawniona wydaje się być teza, że podatnicy nie będą musieli przeprowadzać uciążliwej procedury weryfikacji rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji kontrolowanej lub innej niż kontrolowana o wartości przekraczającej 500 000 zł i sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji, dla których stwierdzono, że rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Warto jednak pamiętać, że poza zapowiedziami Ministerstwa Finansów nie pojawił się jeszcze projekt ustawy uchylającej wspomniane przepisy. Jest to o tyle ważne, że obowiązki podatników zależą także od przepisów przejściowych i wprowadzających nowe regulacje. Zarówno zakres i czas obowiązywania oraz stosowania uchylanych przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych, jak i moment wejścia w życie nowych regulacji jest zatem niezmiernie istotny. Poza tym stanowisko przedstawione przez resort finansów w ramach konsultacji nie ma mocy prawnej – jest to po prostu odniesienie się do uwag podmiotów, które zgłosiły swoje zastrzeżenia do projektu i w rzeczywistości losy tego aktu prawnego mogą się jeszcze zmienić (chociaż wydaje się, że wycofanie się z zapowiedzianej zmiany naruszałoby konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa). Dlatego też do rewelacji przedstawianych przez resort należy podejść z pewnym dystansem i oczekiwać na opublikowanie projektu ustawy uwzględniającej zapowiedzi ministerstwa. Będziemy dla Państwa śledzić najnowsze komunikaty i projekty przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych i niezwłocznie o nich informować.

Przebieg procesu legislacyjnego i dokument, w którym Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag przedstawionych w ramach konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361255/katalog/12889728#12889728

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Rafał Gorczyca Partner, Warszawa

E: rafal.gorczyca@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88
M: +48 601 664 445

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności