Nowy rodzaj podziału w Kodeksie spółek handlowych – podział przez wyodrębnienie

W Radzie Ministrów trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Projekt”), implementujący do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji podziału przez wyodrębnienie

Projekt wprowadza nową instytucję podziału tzw. podziału przez wyodrębnienie, która dotychczas nie była znana w polskim systemie prawnym. Zostanie ona wprowadzona nie tylko względem transakcji transgranicznych,  ale również krajowych (wewnętrznych).

Podział przez wyodrębnienie polegać będzie na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona.

Różnica pomiędzy podziałem przez wyodrębnienie, a podziałem przez wydzielenie będzie polegała na tym, że udziały lub akcje w spółce/spółkach przejmujących/nowo zawiązanych uzyska w  pierwszym przypadku spółka dzielona, a w drugim – wspólnicy spółki dzielonej.

W sytuacji podziału przez wyodrębnienie powstaje spółka zależna, a jej udziały lub akcje obejmuje spółka dzielona. Stanowi to alternatywę dla najczęściej stosowanej konstrukcji, która polegała na  zawiązaniu nowej spółki.

Podział przez wyodrębnienie polega na przeniesieniu części majątku danej spółki dzielonej do innej spółki tzw. spółki wyodrębnionej, a spółka dzielona w zamian otrzymuje prawa udziałowe.

Należy odróżnić sytuację wniesienia zwykłego aportu od podziału przez wyodrębnienie, w którym charakterystycznym elementem jest transfer majątku lub jego części w drodze sukcesji uniwersalnej. Jest to zdecydowanie bardziej praktyczna, a zarazem prostsza forma wniesienia aportu.

Zarówno spółki istniejące, jak i nowo powstałe mogą być spółką wyodrębnioną.

Zgodnie z Projektem „Dzień wyodrębnienia” określa się jako:

  • dzień wpisu spółki wyodrębnionej do rejestru (w sytuacji wyodrębnienia nowej spółki),
  • dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej lub emisji przez spółkę przejmującą nowych akcji (gdy przenoszona jest część majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą).

Wejście w życie

Planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ma wejść w życie 31 stycznia 2023 r.

KONTAKT

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Bartłomiej Wietrzychowski Senior Associate, Warszawa

E: bartlomiej.wietrzychowski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności