Obligatoryjny system e-Faktur jednak od 2024 roku?

W internetowej bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pojawiła się długo oczekiwania decyzja Rady Unii Europejskiej, wyrażająca zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Co ciekawe, wbrew wcześniejszym planom, zgodnie z tym dokumentem, obligatoryjny KSeF miałby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, a więc prawie rok później niż zakładano.

Decyzja Rady UE jest czasowa i obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. Niemniej, po zakończeniu tego okresu, Polska będzie mogła wystąpić o przedłużenie zgody na KSeF, o ile przyczyni się on do zwalczania oszustw w VAT i uchylania się od zapłaty VAT oraz uprości system poboru podatku.

Poza terminem jej obowiązywania, decyzja Rady UE jest dość zwięzła i lakoniczna. Powtarza ona za stanowiskiem Komisji, że obligatoryjny KSeF ograniczony będzie do podmiotów z siedzibą na terytorium Polski. Jednocześnie, decyzja nie zawiera wzmianki o konieczności raportowania w KSeF takich czynności jaki WNT, czy import usług. Wydaje się, że te i inne wątpliwe kwestie zostaną uregulowane dopiero w polskiej ustawie wdrażającej obowiązkowy KSeF (obecnie obowiązuje wyłącznie ustawa dotycząca KSeF fakultatywnego).

Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF to dobra wiadomość dla podatników. Zyskają oni więcej czasu na wdrożenie odpowiedniego systemu. Zalecamy jednak, aby nie odkładać tego zadania na ostatnią chwilę, gdyż wdrożenie KSeF jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym i już teraz słychać głosy, że czas pozostały do pierwotnej, planowanej daty wdrożenia KSeF (1 kwietnia 2023 roku) mógłby okazać się za krótki dla niektórych podmiotów.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, w tym także w przypadku zainteresowania pomocą przy wdrożeniu KSeF, zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Natalia Pielka Starszy konsultant, Warszawa

E: natalia.pielka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności