Ostatni tydzień na ponowne zgłoszenie transgranicznych schematów podatkowych.

Obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych

Od 1 lipca 2020 r. zmienione zostały na mocy ustawy z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.1106; dalej: „Ustawa nowelizująca”), przepisy w zakresie raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR).

Nowe przepisy wprowadziły między innymi obowiązek ponownego zaraportowania do szefa KAS schematów podatkowych transgranicznych, jeżeli pierwsza czynność związana z ich wdrażaniem dokonana była w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. (art. 13 Ustawy nowelizującej).
Jednocześnie z dniem 1 lipca 2020 r. numery NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym transgranicznym stały się nieważne.

W praktyce oznacza to, że korzystający, który w tym okresie przekazał do Szefa KAS raport MDR-1 dotyczący schematu podatkowego transgranicznego, będzie zobowiązany ponownie złożyć do Szefa KAS informację o schemacie podatkowym transgranicznym.

Obowiązek ponownego raportowania wynika z konieczności dostosowania przekazywanych informacji do wymogów prawa unijnego (tzw. Unijnej schemy) – Polska wdrażając przepisy Dyrektywy 2018/822 opracowała formularze niezawierające wszystkich wymaganych informacji. Ponowne raportowanie musi odbywać się na podstawie nowej schemy XML. Zmiana przepisów ma na celu ujednolicenie przekazywanych formularzy z wzorcami unijnymi.

Termin

Pierwotny termin na ponowne zaraportowanie schematów transgranicznych został określony na dzień 16 sierpnia 2020 r.

Jednakże, z uwagi na sytuację spowodowaną przez pandemię COVID-19 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, termin na ponowne zaraportowanie schematów podatkowych transgranicznych przez korzystających (MDR-1) został przedłużony do 31 stycznia 2021 r.

Wspomagający

Obowiązek ponownego raportowania został również nałożony na Wspomagającego, który nie był pierwotnie zobowiązany do „wstecznego” raportowania schematów podatkowych. Wspomagający mają obowiązek raportowania schematów, których wdrażanie rozpoczęto w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., do 28 lutego 2021 r.

Sankcje

Naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych stanowi czyn zabroniony określony w art. 80f KKS i wywołuje odpowiedzialność karno-skarbową.

Niewypełnienie obowiązku raportowania MDR zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych. KKS przewiduje również karę w wysokości do 240 stawek dziennych za posługiwanie się unieważnionym NSP.

***

Jeżeli jeszcze nie dopełnili Państwo obowiązków związanych z raportowaniem MDR, zwracamy uwagę, na konieczność dopełnienia stosownych obowiązków w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

 

 

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności