Oświadczenie następcze w podatku u źródła

W związku ze zbliżającym się końcem 2023 roku przypominamy, że płatnicy podatku u źródła, którzy w trakcie roku złożyli oświadczenie pierwotne (WH-OSC) powinni złożyć także oświadczenie następcze, jeżeli dokonywali dalszych wypłat na rzecz tego samego podmiotu  w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 26 ust. 7a ustawy o CIT płatnik podatku u źródła składając oświadczenie pierwotne o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku (WH-OSC) potwierdza, że:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz
  • nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Płatnik podatku u źródła składa oświadczenie pierwotne (WH-OSC) w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2.000.000 zł. Płatnik w tym zakresie również powinien dochować należytej staranności w podatku u źródła, co wynika wprost z art. 26 ust. 7c ustawy o CIT.

Złożenie w trakcie roku oświadczenia pierwotnego WH-OSC nie zwalnia jednak płatnika podatku u źródła od obowiązku złożenia oświadczenia następczego (WH-OSC), jeżeli płatnik dokonywał dalszych wypłat należności podlegających regulacjom podatku u źródła na rzecz tego samego podmiotu.

Na podstawie oświadczenia następczego płatnik podatku u źródła potwierdza także spełnienie warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku w odniesieniu do dalszych wypłat.

Termin na złożenie oświadczenia następczego w podatku u źródła upływa 31 stycznia 2024 r. w odniesieniu do wypłat dokonywanych w 2023 r.

Mamy nadzieje, że powyższe informacje będą pomocne.

W razie potrzeby służymy pomocą zarówno w przypadku złożenia oświadczenia następczego (WH-OSC) jak i w pozostałem zakresie w podatku u źródła.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Tomasz Wichary Senior Associate | Doradca podatkowy, Adwokat, Katowice

E: tomasz.wichary@pl.andersen.com
T: +48 32 731 68 95

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności