Planowane wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych i raportowanie za rok 2021 oraz nowe zasady dla roku 2022

Od kilku dni trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem terminów na złożenie oświadczeń o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz raportowania TPR (co wpływa również na termin przygotowania samej dokumentacji).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, w którym zawarto również przepisy w zakresie wydłużenia terminów na raportowanie w zakresie cen transferowych.

Aktualnie projekt jest już po pierwszym czytaniu, które odbyło się podczas posiedzenia nr 52 w dniu 7 kwietna 2022 r.

Dzięki wprowadzaniu zaproponowanych zmian podatnicy będą mogli skorzystać z ułatwienia w postaci wydłużenia terminów na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

W świetle zapisu zawartego w art. 18 termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oraz dokumentacji cen transferowych):

  • wypadałby maksymalnie 30 września 2022 r. w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływał od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.; lub
  • zostałby przesunięty o dodatkowe 3 miesiące, jeżeli termin przed zmianą upływał od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w praktyce dotyczy to zatem m.in. podmiotów o roku podatkowym zgodnym z rokiem kalendarzowym).

W niniejszym alercie prezentujemy Państwu stan aktualny na 11 kwietna 2022 r., o dalszych postępach procesu legislacyjnego będziemy informować w naszych alertach.

Jednocześnie przypominamy, że od roku 2022 zmieniły się zasady w zakresie wymogów raportowania.

Zgodnie z art. 11t ustawy o CIT oraz art. 23zf ustawy o PIT podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji lokalnej (oraz w niektórych przypadkach zwolnione z tego obowiązku) zobowiązane są do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego tylko jednego dokumentu – informacji o cenach transferowych.

Dokument ten w praktyce jednak będzie odpowiednikiem obecnego oświadczenia oraz informacji TPR. Składając tę informację podatnik będzie musiał oświadczyć, że lokalna dokumentacja została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Termin na jego przygotowanie to 11 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Co ważne, sama dokumentacja będzie musiała zostać sporządzona do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Działający w ramach Andersen w Polsce Zespół Cen Transferowych, składający się z doświadczonych ekspertów w zakresie transfer pricing może kompleksowo wspomóc Państwa w wypełnianiu obowiązków związanych z przygotowaniem dokumentacji podatkowych oraz raportowaniem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Rafał Gorczyca Partner, Warszawa

E: rafal.gorczyca@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88
M: +48 601 664 445

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Piotr Sukienik Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: piotr.sukienik@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Michał Kubik Senior Manager, Warszawa

E: michal.kubik@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności