Planowane zmiany w JPK VAT

W dniu 24 października 2023 roku został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Przytoczony projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian dostosowujących oraz doprecyzowujących przepisy rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, tak by były one kompatybilne z obowiązkami związanymi z Krajowym Systemem e-Faktur.

Kluczową zmianą zaprezentowaną w przedmiotowym projekcie jest:

  • wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, oraz
  • oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania KSeF i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika (nowe oznaczenia w JPK – „BFF”, „OFF”).

Poza powyżej wymienionymi regulacjami, projekt rozporządzenia zakłada również szereg zmian o charakterze doprecyzowującym. Wiążą się one przede wszystkim ze zmianą nazewnictwa, co ma przyczynić się do ograniczenia ewentualnych wątpliwości, które mogą pojawić się w momencie stosowania przepisów.

Jest to kolejna zmiana przepisów związana z obowiązującym od 1 lipca 2024 r. obligatoryjnym KSeF, a która to zmiana pozwala organom podatkowym na szybką identyfikację dokumentów wystawianych i otrzymywanych przez podatników – z uwzględnieniem sposobu ich ujmowania i rozliczania w pliku JPK_VAT z deklaracją.

Projekt obecnie jest na etapie opiniowania, a uwagi co do jego treści można składać do 14 listopada 2023 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Adam Książek Manager | Legal advisor, Katowice

E: adam.ksiazek@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 78

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności