Planowane zmiany w zakresie oświadczenia WH-OSC

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia wpływający na warunki składania oświadczeń do celów niepobrania WHT (ponad próg 2 mln zł) – WH-OSC.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się w ostatnim okresie wątpliwości w zakresie tego, ile razy w ciągu roku można złożyć oświadczenie WH-OSC oraz czy oświadczenie takie może być ponawiane w roku podatkowym. Organy podatkowe wyrażają pogląd, że można złożyć oświadczenie WH-OSC jedynie dwa razy tj. raz pierwotne i raz następcze. Wobec tego w stosunku do kolejnych płatności (kiedy moc ochronna oświadczenia przestanie działać), konieczne byłoby pobieranie WHT w pełnej wysokości.

Projekt może mieć szczególne znaczenie dla podmiotów, które złożyły takie oświadczenie w trakcie roku, a obecnie planują np. wypłatę dywidendy. W ramach obowiązujących przepisów, oświadczenie co do zasady mogłoby nie objąć wypłaty takiej dywidendy i powstałby obowiązek poboru WHT.

 Z opublikowanych dokumentów wynika, że:

  1. Ważność pierwotnie złożonego oświadczenia (na podstawie art. 26 ust. 7a ustawy o CIT)  zostaje przedłużone do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone;
  2. W wypadku przedłużenia – należało będzie złożyć oświadczenie następcze (na podstawie art. 26 ust. 7g ustawy o CIT) do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (co do zasady styczeń 2023 r.);
  3. Uwagi do projektu mogą być wnoszone do 4 sierpnia 2022 r.;
  4. Projekt jest traktowany jako pilny i ma wejść w życie jeszcze w sierpniu;
  5. Brzmienie przepisów nie daje jednoznacznej odpowiedzi, które oświadczenia zostaną objęte przedłużeniem z rozporządzenia (czy również te składane od początku roku);
  6. Według uzasadnienia: Sytuacja płatników, którzy złożyli oświadczenie przed 1 czerwca ma być złagodzona poprzez projektowane zmiany ustawowe i ich wejście w życie ze skutkiem wstecznym względem całego 2022 roku. – może to wskazywać na to, że mechanizm z rozporządzenia obejmie oświadczenia złożone po 31 maja 2022 r. Te złożone wcześniej mają zostać objęte zmianami ustawowymi – zakładamy, że chodzi o projekt ustawy z 28 czerwca 2022 r. – tzw. Polski Ład 3.0.
  7. Na ten moment trudno ocenić w jaki sposób zostaną potraktowane oświadczenia sprzed 1 czerwca 2022 r. i czy Ministerstwo zdecyduje się jednak na objęcie zakresem rozporządzenia wszystkich, również dotychczas złożonych oświadczeń.

Być może warto rozważyć w świetle powyższego wstrzymanie wypłaty wybranych należności do momentu wejścia w życie rozporządzenia. Będziemy informować, jak tylko rozporządzenie wejdzie w życie (a w szczególności, czy obecny kształt rozporządzenia będzie ostateczny).

Eksperci naszej kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji i w razie potrzeby udzielą wszelkiego niezbędnego wsparcia.

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362504

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Szymon Chyra Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 182

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności