Przepisy o pośrednich transakcjach rajowych uchylone!

W dniu 21 października prezydent podpisał ustawę z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą m.in. przepisy w zakresie cen transferowych.

Jedne z najbardziej wyczekiwanych zmian w tej ustawie miały dotyczyć przepisów w zakresie tzw. „pośrednich transakcji rajowych”, tj. transakcji zawieranych wprawdzie z podmiotem spoza „raju podatkowego” (czyli podmiotem, który nie miał siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), ale dla których rzeczywisty właściciel należności wynikającej z takiej transakcji już był rezydentem „raju podatkowego”.

Wprowadzone ww. ustawą zmiany w zakresie transakcji z podmiotami z „rajów podatkowych” obejmują zatem:

  • uchylenie przepisów w zakresie obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej i sporządzania dokumentacji cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych; uchylenie dotyczy też regulacji obligujących podatników do weryfikowania, kto jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności (art. 11o ust. 1a i 1b ustawy CIT) – oznacza to koniec obowiązku zbierania oświadczeń od kontrahentów o byciu rzeczywistym właścicielem należności lub niezawieraniu transakcji z „rajami podatkowymi”;
  • podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych:

– do 2,5 mln zł dla transakcji finansowych oraz

– 500 tys. zł dla pozostałych transakcji.

W zakresie dokumentacji rajowych progi te mają zastosowanie zarówno dla transakcji kontrolowanych (art. 11k ust. 2 ustawy CIT), jak i transakcji innych niż transakcje kontrolowane (11o ww. ustawy).

Co ważne, zmiany w zakresie likwidacji obowiązku sporządzenia dokumentacji wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy, ale z mocą wsteczną już od 1 stycznia 2021 r. Zmiany w zakresie progów transakcji wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uchylenie regulacji dotyczących pośrednich transakcji rajowych, w tym co równie istotne obowiązku przeprowadzania uciążliwej procedury weryfikacji rzeczywistego właściciela należności pod kątem stwierdzenia czy ma on miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym (w tym również za rok 2021) są niewątpliwie korzystnymi zmianami dla podatnika.

Obecnie ustawa czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Rafał Gorczyca Partner, Warszawa

E: rafal.gorczyca@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88
M: +48 601 664 445

Piotr Sukienik Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: piotr.sukienik@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Michał Kubik Senior Manager, Warszawa

E: michal.kubik@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności