Restrukturyzacja długu i niewypłacalność – Europejski Poradnik wsparcia biznesu

We współpracy z europejskimi biurami Andersen (Andersen Europe Restructuring & Insolvency Service Line) przygotowaliśmy dla Państwa kolejny poradnik prezentujący rozwiązania prawne przyjęte przez wybrane państwa europejskie w odpowiedzi na pandemię Covid-19, tym razem w kontekście niewypłacalności i restrukturyzacji długu. W opracowaniu opisane zostały także mechanizmy zastosowane w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii, takie jak zawieszenie zobowiązań umownych oraz moratorium opcjonalne lub obligatoryjne.

Analiza porównawcza mechanizmów przyjętych przez niektóre państwa europejskie wskazuje, że zawieszenie terminów procesowych wraz ze znacznym ograniczeniem działania sądów do pilnych spraw w okresie największej pandemii wpłynęło zarówno na postępowanie upadłościowe, jak i restrukturyzacyjne. Niektóre europejskie kraje nadały najwyższy priorytet sprawą z zakresu upadłości i restrukturyzacji i nadal je kontynuowały. Wiele państw zmieniło również warunki i zawiesiło lub zamroziło terminy składania wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. W bardzo niewielu krajach wdrożono uproszczone/specjalne procedury restrukturyzacyjne w celu rozwiązania problemu nadmiernej liczby spraw w postępowaniach dotyczących niewypłacalności i restrukturyzacji.

Mamy nadzieję, że opracowanie posłuży Państwu jako praktyczne narzędzie wsparcia w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Link do publikacji: Europejski Poradnik wsparcia biznesu: Restrukturyzacja długu i niewypłacalność

Poradnik dostępny jest w języku angielskim.

KONTAKT

Leszek Rydzewski Partner, Warszawa

E: leszek.rydzewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 69
M: +48 609 684 072

Tomasz Srokosz Partner, Katowice

E: tomasz.srokosz@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 512 286 226

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności