Rozporządzenie w sprawie KSeF ze zmianami dostosowującymi go do jednostek samorządu terytorialnego oraz grup VAT

30 sierpnia b.r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-faktur (dalej: „Projekt”). Celem Projektu jest dostosowanie brzmienia rozporządzenia do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i przewidywanych potrzeb nowego typu podatnika, który pojawi się od 1 stycznia 2023 r., a mianowicie grup VAT.

Rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF

Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF określa m.in.: (i) rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF, (ii) sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, (iii) sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z KSeF, jak i (iv) dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w KseF.

Rozporządzenie w swoim aktualnym kształcie nie jest dostosowane do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, które wraz ze swoimi jednostkami wewnętrznymi rozliczają się wspólnie, jako jeden podatnik VAT, jak i do specyfiki nowego typu podatnika, który ma być obecny w obrocie gospodarczym od nowego roku – grup VAT, które, podobnie jak gminy, będą rozliczać się z wszystkimi swoimi członkami jako jeden podatnik VAT.

Z tego powodu, postulaty w zakresie wprowadzenia odpowiednich zmian do rozporządzenia zaczęli zgłaszać m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt zmian w rozporządzeniu

Opublikowany Projekt przewiduje możliwość nadawania specyficznych, ograniczonych uprawnień w zakresie dostępu i korzystania z KSeF jednostkom wewnętrznym gmin i członkom grup VAT, jak i osobom reprezentującym te podmioty. Osoba, której zostaną nadane wspomniane, ograniczone uprawnienia, będzie co do zasady miała wgląd wyłącznie w faktury wystawione przez i dla danej jednostki i nie będzie miała wglądu w faktury innych jednostek wewnętrznych/członków grupy VAT.

Zmiany w rozporządzeniu mają wejść w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia, ale dla grup VAT znajdą zastosowanie od 2023 roku.

Wydaje się, że nowelizacja, choć idąca w dobrym kierunku, nie odpowiada jeszcze na wszystkie potrzeby tak specyficznych podatników VAT, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego i grupy VAT. Otwartą pozostaje np. kwestia sposobu dopasowania konkretnej e-faktury do danej jednostki wewnętrznej/członka grupy VAT – faktury co do zasady zawierają bowiem wyłącznie dane podatnika, którym w tym przypadku będzie gmina/grupa VAT i nie zawierają danych ich jednostek wewnętrznych/członków.

Podobne, praktyczne zagadnienia i problemy będą pojawiać się za pewne jeszcze w toku funkcjonowania KSeF.

Mimo że obligatoryjny KSeF będzie obowiązywał prawdopodobnie dopiero od 2024 roku, warto nie zostawiać jego wdrożenia na ostatni moment i już dziś rozpocząć proces przygotowawczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji, a także gdyby byli Państwo zainteresowani pomocą przy wdrożeniu narzędzi informatycznych do obsługi KSeF zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Natalia Pielka Starszy konsultant, Warszawa

E: natalia.pielka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności