SLIM VAT – Jakie działania należy podjąć przed końcem 2020 r., aby uniknąć zamieszania z fakturami korygującymi?

Ustawa nowelizująca SLIM VAT została uchwalona i czeka na podpis Prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw. Ma ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. i wprowadza m.in. nowe zasady ujmowania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę oraz przez nabywcę.

Wbrew zapowiedziom, nowe zasady ujmowania dla celów VAT faktur korygujących „in minus” nie stanowią ułatwienia dla podatników: są nieprecyzyjne oraz nakładają na sprzedawców i nabywców obowiązek zebrania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie między nimi warunków obniżenia ceny lub zwrotu towarów, a także ziszczenia się tych warunków. Co więcej, z literalnego brzmienia przepisów można wywnioskować, że nowe regulacje wymagają od nabywcy obniżenia odliczonego podatku naliczonego pomimo nieotrzymania przez niego faktury korygującej.

Nowe przepisy są niejasne i nieprecyzyjne. W szczególności, nie wiadomo jaka dokumentacja będzie wymagana w konkretnych przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania VAT. Dlatego też, Ministerstwo Finansów już zapowiedziało wydanie objaśnień podatkowych (nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi). Niemniej jednak już za kilka dni podatnicy znajdą się pod reżimem nowych przepisów.

W naszej ocenie, podatnicy mogą zminimalizować ryzyko związane ze stosowaniem nowych zasad ujmowania faktur korygujących i to zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. Przepisy przejściowe przyznają podatnikom możliwość stosowania dotychczasowych zasad ujmowania faktur korygujących „in minus” (czyli bazujących na potwierdzeniu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę) jeszcze przez cały 2021 r. Wybór takiego rozwiązania wymaga zawarcia przez sprzedawcę i nabywcę odpowiedniego porozumienia na piśmie, przy czym musi to nastąpić przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

Z tego względu, jeżeli podatnicy chcieliby wyeliminować niepewność związaną ze stosowaniem nowych, niejasnych regulacji dotyczących ujmowania faktur korygujących zmniejszających, kluczowe jest podjęcie jak najszybciej odpowiednich kroków we współpracy z kontrahentami i zawarcie odpowiednich porozumień.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Monika Poteraj Partner, Warszawa

E: monika.poteraj@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Maciej Stępień Doświadczony konsultant, Warszawa

E: maciej.stepien@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności