Terminy na zeznanie CIT wydłużone

W Dzienniku Ustaw w dniu 21 marca opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „Rozporządzenie”).

Rozporządzenie wydłuża do 30 czerwca 2023 r. termin na złożenie zeznań rocznych na podatek dochodowy od osób prawnych oraz zapłatę podatku za 2022 rok. Z wydłużonego terminu będą mogli skorzystać podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Ponadto, Rozporządzenie zakłada wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminu na:

  • złożenie deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, które mają obowiązek składać podatnicy korzystający z tzw. estońskiego CIT – dla podatników opodatkowanych estońskim CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia przez podatników którzy właśnie zdecydowali się na wejście w estoński CIT – dotyczy podatników, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2023 r.,
  • złożenie informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie nie przewiduje wydłużenia innych niż wskazane wyżej terminów. W związku z tym, przypominamy, że (dla podmiotów, których rok podatkowy / obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym) w dniu 31 marca upłynie:

  • termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2022,
  • termin na przesłanie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski (IFT-2R),
  • termin na złożenie CBC-P (dla podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Mateusz Jabkiewicz Experienced Consultant, Warszawa

E: mateusz.jabkiewicz@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności