Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Senat

W środę 5 czerwca 2024 r. ustawa o ochronie sygnalistów została przyjęta przez Senat. Senatorowie zdecydowali się na wprowadzenie do projektu 5 zmian. Projekt wróci teraz do Sejmu, gdzie posłowie zdecydują, czy warto uwzględnić poprawki zgłoszone w Senacie. Przypominamy, że nowe regulacje z zakresu ochrony sygnalistów mają na celu wdrożenie Dyrektywy Unijnej 2019/1937, z której implementacją Polska jest spóźniona ponad 2 lata.

Prawo pracy wykreślone z katalogu naruszeń

Bez wątpienia najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez Senat jest wykreślenie prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które mogą być przedmiotem zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów.

Powodem tej decyzji była obawa wypaczenia instytucji sygnalisty. Przede wszystkim eksperci uznali, że skupienie się na naruszeniach związanych z prawem pracy mogłoby doprowadzić do pomijania naruszeń prawa publicznego. Ponadto, zwrócono również uwagę na możliwość wykorzystywania regulacji ustawy o ochronie sygnalistów w celu zwiększenia ochrony przed zwolnieniem, co byłoby sprzeczne z jej istotą i przeznaczeniem.

Pozostałe zmiany

Oprócz powyższej zmiany, senatorowie zaproponowali również, aby sygnaliści mieli prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nawet jeśli są oni w stanie ponieść tego rodzaju koszty.
Pozostałe trzy wprowadzone poprawki mają charakter doprecyzowujący oraz redakcyjny.

Wprowadź nowe regulacje razem z ekspertami Andersen

Nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów wejdą w życie już po 3 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem regulacji dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czasu na wdrożenie oraz odpowiednie przygotowanie się w swoich organizacjach do planowanych zmian jest więc coraz mniej.

Zachęcamy więc Państwa do kontaktu z ekspertami Andersen w zakresie udzielenia wsparcia w procesie adaptacji do wprowadzanych rozwiązań i pomocy w przygotowaniu odpowiednich procedur.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Magdalena Kuczyńska Manager, Toruń

E: magdalena.kuczynska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Maciej Pietrzycki Manager | Radca Prawny, Katowice

E: maciej.pietrzycki@pl.Andersen.com
T: +48 509 995 269

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności