Nowe zasady dotyczące podatku VAT w e-handlu. Wyjaśnienia Komisji Europejskiej

W związku z praktycznymi przeszkodami wynikającymi z pandemii COVID-19, stosowanie nowych zasad opodatkowania VAT e-commerce zostało przełożone o sześć miesięcy. Tym samym, zasady te zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2021r. nie zaś 1 stycznia 2021r., dzięki czemu firmy w państwach członkowskich UE będą dysponowały dodatkowym czasem na przygotowanie się.

Celem pakietu VAT w e-commerce jest ułatwienie handlu zagranicznego. Nowe zasady obejmują:

 • Usprawnienia obecnej procedury Mini One Stop Shop (MOSS) dla podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (tzw. usługi TBE),
 • Szczególne przepisy ułatwiające dostawy towarów poprzez użycie elektronicznych interfejsów
 • Rozszerzenie zakresu MOSS przekształcające tą procedurę w procedurę One Stop Shop (OSS), dla:
  • świadczenia usług B2C innych aniżeli usługi TBE
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży wysyłkowej towarów
  • dostaw towarów poprzez użycie interfejsów elektronicznych
  • sprzedaży wysyłkowej towarów będących przedmiotem przywozu z państw i terytoriów trzecich w odniesieniu do przesyłek o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR

Rozszerzenie procedury MOSS i przepisy szczególne dotyczące obowiązku w zakresie interfejsów elektronicznych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. z uwagi na konieczność dostosowania i opracowania systemów informatycznych.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż wysyłkowa towarów

Od 1 lipca 2021 r. limit dla sprzedaży wysyłkowej towarów będzie wynosił 10 000 euro rocznie
i będzie on dotyczyć całości sprzedaży wysyłkowej towarów do klientów do każdego z państw członkowskich UE. Zniesiono poprzedni limit roczny, który w większości państw członkowski UE wynosił 35 000 euro.

W obecnym scenariuszu, od momentu przekroczenia progu 10 000 EUR miejscem dostawy
w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów jest państwo, do którego następuje wysyłka towarów. W zakresie raportowania podatku VAT należnego od sprzedaży wysyłkowej z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, istnieć będą dwie możliwości:

 1. rejestracja w każdym z tych państw członkowskich oraz zadeklarowanie i zapłata należnego VAT w danym państwie członkowskim lub
 2. zastosowanie uproszczenia poprzez zarejestrowanie uproszczenia One Stop Shop (OSS)
  w państwie członkowskim wysyłki. Rejestracja OSS umożliwi zadeklarowanie i zapłatę VAT należnego w drugim państwie członkowskim.
Dostawy towarów poprzez użycie interfejsów elektronicznych

Firmy obsługujące interfejsy elektroniczne, takie jak platformy, w pewnych sytuacjach będą uznane do celów VAT za dostawców towarów sprzedawanych do klientów w UE przez spółki korzystające z platformy. Tym samym, będą musiały pobrać i zapłacić VAT od takiej sprzedaży.

Sprzedaż wysyłkowa towarów importowanych z państw trzecich

Stworzony zostanie system przywozu obejmujący sprzedaż wysyłkową towarów podlegających przywozowi z państw lub terytoriów trzecich do klientów w UE o wartości nie przekraczającej 150 EUR.

Wprowadzenie systemu importu idzie w parze ze zniesieniem istniejących zwolnień z VAT dla towarów w małych przesyłkach nie przekraczających wartości 22 EUR.

Jeśli procedura OSS nie będzie stosowana, możliwe będzie zastosowanie drugiego mechanizmu ułatwiającego w odniesieniu do importu.

VAT od przywozu będzie pobierany od klientów przez zgłaszającego (np. operatora usług pocztowych, firmę kurierską, agentów celnych), który dokona jego zapłaty do organu celnego raz w miesiącu.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z:

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności