Wydłużenie terminu na przekazanie ORD-U

W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które wydłuża termin na przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Zgodnie z nowymi zasadami, informacja ORD-U powinna zostać złożona w terminie do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Dłuższy termin dotyczy informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji, dla podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie ORD-U upłynie nie z końcem marca 2023 r., a z końcem listopada 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia zrównuje zatem termin złożenia ORD-U z terminem na złożenie informacji o cenach transferowych (informacja TPR). Jest to o tyle istotne, że od 1 stycznia 2022 r. podmioty składające formularze TPR nie są zobowiązane do złożenia ORD-U. Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U nie dotyczy jednak podmiotów, które dokonują transakcji (kontrolowanych i niekontrolowanych) z rajami podatkowymi.

Zapraszamy do kontaktu, gdyby byli Państwo zainteresowani opisanymi wyżej zagadnieniami.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności