Zmiany w KKS – czy przyjdzie nam zapłacić przedawniony podatek?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego i innych ustaw, który wprowadza znaczące zmiany do m.in. Kodeksu Karnego Skarbowego. Projekt jest już po konsultacjach publicznych.

W projekcie zaproponowano usunięcie §2 art. 44 KKS, zgodnie z którym karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności. Regulacja ta zakłada, że w sytuacji gdy nastąpiło przedawnienie należności publicznoprawnej, nie ma możliwości stosowania wobec podatnika represji karnej. Jest to swoistego rodzaju gwarancja dla podatników, że nie będą ścigani w zakresie przestępstw skarbowych polegających na narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej lub jej uszczuplenie w przypadku, kiedy organy państwa i tak nie mogłyby już domagać się zapłaty tej należności z powodu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Usunięcie art. 44 § 2 KKS skutkować będzie tym, że po upływie terminu przedawnienia należności publicznoprawnej, prowadzenie postępowania karnego skarbowego nie będzie wykluczone. Może zatem dochodzić do sytuacji, w których pomimo wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez przedawnienie (na gruncie prawa podatkowego), zaistnieje możliwość prowadzenia postępowania karnoskarbowego. Usunięcie tej regulacji może ze sobą nieść również inne wątpliwości w zakresie możliwości orzekania o obowiązku uiszczenia uszczuplonej należności publicznoprawnej w sytuacji, gdy taka należność przedawniła się na gruncie prawa podatkowego (a w świetle nowych regulacji KKS już nie). W praktyce dochodziłoby do sytuacji, w których sądy miałyby możliwość orzekania o obowiązku uiszczenia przedawnionego podatku na gruncie KKS.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z zakresu prawa karnego i podatkowego. Możemy Państwa wspomóc zarówno w razie wątpliwości związanych z konkretną sprawą, jak również przy opracowaniu i wprowadzeniu kompleksowej procedury w zakresie zarządzania ryzykiem na gruncie KKS.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Szymon Chyra Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 182

Tomasz Głozowski Senior Consultant, Warszawa

E: tomasz.glozowski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności