Zmiany w podatku od nieruchomości

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej

11 czerwca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o podatku leśnym oraz ustawę o opłacie skarbowej. Projektowane przepisy mają na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych pojęć „budowli” i „budynku” w podatku o nieruchomości. Obecnie dla celów podatkowych należy korzystać z definicji pojęć zamieszczonych w prawie budowlanym.

Planowe zmiany są pokłosiem wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21), w którym orzekł o niezgodności definicji budowli z konstytucją i z 18 października 2023 r. (sygn. SK 23/19).

Kluczowe zmiany

  • wprowadzenie do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: Upol) autonomicznych definicji pojęć „budowli” i „budynku” – przy czym kategorie obiektów stanowiące budowle mają zostać wymienione w załączniku do ustawy;
  • MF chce dążyć do zachowania, w jak największym stopniu, fiskalnego status quo;
  • dokonanie zmiany w opodatkowaniu wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych;
  • wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego do czasu zakończenia procesu notyfikacyjnego przez Komisję Europejską;
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle – tj. przywrócenie brzmienia przepisu sprzed zmiany wprowadzonej od dnia 1 stycznia 2022 r.

Co to oznacza dla podatników?

  • Podatnicy muszą uważnie śledzić proponowane zmiany. W zależności od konkretnej sytuacji podatnika – zmiany mogą wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na jego obciążenia podatkowe w RET.
  • Z zapowiedzi MF wynika, że zmiany wyeliminują obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony).
  • W naszej ocenie zastosowanie się do nowych przepisów powinno być poprzedzone kompleksowym przeglądem rozliczeń RET, w szczególności w zakresie klasyfikacji obiektów budowlanych jako budowle lub budynki.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych, projekt przepisów ma zostać przyjęty w trzecim kwartale 2024 r.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie konsekwencji prawno-podatkowych, jakie mogą wiązać się z planowanymi zmianami, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem RET.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Szymon Chyra Senior Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 182

Wojciech Koczara Partner, Warszawa

E: wojciech.koczara@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88
M: +48 605 109 713

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności