Zmiany w ustawie VAT – Sejm uchwalił SLIM VAT 3

W piątek 14 kwietna 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.  Przyjęte rozwiązania mają na celu przede wszystkim zmniejszyć formalności w obrocie międzynarodowym i uprościć  rozliczenia podatku w transakcjach krajowych.

Zmiany mają nastąpić przede wszystkim w poniższych obszarach:

  • zwiększenie limitu sprzedaży dla małego podatnika (z 1,2 do 2 mln euro),
  • złagodzenie sankcji VAT (ograniczenie stawek sankcji do określonych w ustawie limitów np. do 20% i rezygnacja z automatyzmu w stosowaniu sankcji),
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy rozliczaniu VAT naliczonego z tytułu WNT,
  • uproszczenie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących (m.in. możliwość zastosowania jednego kursu waluty obcej dla zbiorczych faktur in minus z dnia poprzedzającego dzień wystawienia korekty),
  • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online,
  • wzrost progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100%, w przypadku gdy przekracza ona 98%.

Szerzej o zmianach wprowadzanych pakietem SLIM VAT 3 pisaliśmy już wcześniej: https://pl.andersen.com/newsletter/slim-vat-3-kolejne-uproszczenia-w-rozliczeniach-vat/

Należy jednak pamiętać, że do zakończenia procesu legislacyjnego konieczne jest jeszcze przejście ustawy przez Senat oraz podpis Prezydenta, co oznacza, że proponowane zmiany mogą jeszcze ulec modyfikacji.

Zapraszamy do kontaktu, gdyby byli Państwo zainteresowani opisanymi wyżej zagadnieniami.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Katarzyna Chrapowicka Director, Warszawa

E: katarzyna.chrapowicka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Szymon Chyra Senior Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: szymon.chyra@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 182

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności