Zaproszenie na wydarzenie „The Good, the Bad, and the Ugly: Law Trends for Successful Working Teams in Europe” | 28 listopada | Mediolan/Online

Eksperci Andersen z „European Employment and Labor Law Service Line” zapraszają na nadchodzące wydarzenie hybrydowe: „The Good, the Bad, and the Ugly: Law Trends for Successful Working Teams in Europe”.

Podczas tego wydarzenia nasi eksperci zajmą się szeregiem kluczowych tematów, w tym:

– „The Good”: Zmieniająca się dynamika pracy zdalnej, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, prawa rodzicielskie, środki opieki społecznej i prawa do rozłączenia w kontekście przepisów unijnych i krajowych.
– „The Bad”: Rozwiązywanie problemów związanych z brakiem zaangażowania pracowników, niedoborem talentów, przejrzystością wynagrodzeń, polityką płacy minimalnej oraz strategiami angażowania starzejącej się siły roboczej i wykorzystywania mobilności i imigracji w UE.
– „The Ugly”: Poruszanie się po złożonych kwestiach zarządzania łańcuchem dostaw, reakcje sądowe na kwestie pracownicze i wyzwania związane z niezarządzanymi nadgodzinami.

Szczegóły wydarzenia:
Data: Wtorek, 28 listopada
Czas: 15:30 – 18:30
Lokalizacja: Andersen Mediolan | Corso Magenta, 82 | 20123 Mediolan/Online

Wydarzenie prowadzone jest w języku angielskim.

Rejestracja i informacje

Aktualności